Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Distanční výuka a náměty na činnosti s dětmi

Ve školce je prima, ale teď v ní bohužel nemůžeme být. Snad naše kamarády zase brzy uvidíme. Aby se předškoláci mohli připravovat na školu i doma, máme pro ně (ale i pro menší děti, když budou chtít), na každý den nějaký úkol.

Pokud budete chtít, můžete nám zaslat fotku/fotky či krátká videa z plnění aktivit. Materiál vložíme na stránky školky a vy tak můžete motivovat další děti k plnění úkolů.

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci) připraveny úkoly. Úkoly se dotýkají většiny oblastí, které děti dělají v MŠ. Nemusíte je samozřejmě plnit všechny. Bylo by však vhodné, abyste alespoň některé aktivity s dětmi udělali. Jejich výběr necháme na vás rodičích.

Povinnou část tvoří pracovní listy a poslechový úkol.

Na každý den je pro děti připraven jeden pracovní list – jaké z pracovních listů a v jakém pořadí je budou děti plnit necháme na vás. Doufáme, že uzavření MŠ nebude tak dlouhé, aby byla nutnost plnit všechny.

Děti si pracovní listy budou plnit samy pod dohledem a s pomocí rodičů. Po znovuotevření mateřské školy prosíme o přinesení vypracovaných materiálů k založení do Portfolií dětí. Jestli nemáte možnost vytisknout si připravené materiály, zavolejte prosím do školky.

Pracovní listy a náměty na hry a činnosti s dětmi naleznete ZDE, nebo po rozkliknutí složky Covid-19.

ZDE také najdete zajímavé odkazy na stránky s aktivitami pro děti.


Rozhodnutí Krajské hygienické stanice o UZAVŘENÍ MŠ Staré Ždánice

Rozhodnutí krajské hygienické stanice

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy


Uzavření MŠ

Jak jste byli telefonicky informováni, od zítřka 15.10.2020 bude z rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Pardubicích naše MŠ uzavřena. Vzhledem k tomu, že skutečnosti vedoucí k tomuto opatření byly známé až v odpoledních hodinách, bude oficiální dokument o uzavření zveřejněn až zítra.
O dalších skutečnostech budete neprodleně informováni, k případným dotazům můžete využít telefonní nebo emailový kontakt. Děkujeme za pochopení.


Do divadla ve svátečním

Připomínáme na zítra přeložené divadelní představení v MŠ od 8.30 hod. Prosíme, abyste dětem připravili společenské oblečení, do kterého se převléknou. Nechte jej uložené v šatně, v sáčku, na poličce u značky dítěte.


Pro rodiče nově nastupujících dětí

Připomínáme, že na stránkách mateřské školy, ve složce Pro rodiče, naleznete zajímavé články, které mohou pomoci Vám i Vašemu dítěti.

Obzvlášť doporučujeme prostudovat článek Poprvé v MŠ – 10 dobrých rad a základní informace, a následně se dle nich řídit.


Výskyt vší

Prosím, zkontrolujte pečlivě dětem hlavy, je nahlášen výskyt vší.

Nezapomeňte ani na hnidy. Často se stává, že neodvšivené nebo nesprávně odvšivené dítě může být zdrojem šíření vší nejen v rodině, ale i ve škole a školce!


Čas příchodu dětí do MŠ

Tímto žádáme, abyste dodržovali čas příchodu dětí do MŠ, a to do 8.00 hod.. V tento čas by měly děti nejpozději vstupovat do tříd. Jednak proto, aby si ještě alespoň trochu stačily pohrát, ale také z důvodu desinfekce prostoru šaten pro odchod dětí ven. MŠ se bude uzamykat v 7.55 hod.. Po tomto čase bude moci zákonný zástupce dítě předat pouze pověřené osobě u dveří. Do MŠ již nebude moci z výše uvedených důvodů vstoupit. Snažíme se o to, aby přijatá opatření byla účinná a logická. A bez Vaší součinnosti do nezvládneme.


Od 10.9.2020

Od zítra, čili 10.9.2020 bude vstup do MŠ povolen pouze v rouškách. Zároveň prosíme o omezení pobytu v šatnách na dobu pouze nezbytnou, čímž rozumíme dobu nutnou pro převlečení dětí a jejich vstup do třídy.


Upřesnění opatření k odchodu dětí z MŠ

Při odpoledním vyzvedávání dětí nebude, v případě příznivého počasí pro pobyt venku, umožněn vstup rodičům do budovy MŠ. Děti se společně s učitelkou v šatně obléknou a cca v 15.00 hod. budou již venku. Pokud budete spěchat a budete si chtít dítě vyzvednout po svačině, ale dříve než v 15.00 hod.( nebo dojde-li u dětí ke zdržení), stačí zazvonit a my Vám dítě přivedeme oblečené ke dveřím. Tímto opatřením zamezíme společnému pobytu mnoha lidí v malém prostoru šatny a nemožnosti dodržení hygienických opatření. Bude-li počasí, nebo nastanou skutečnosti, které povedou k tomu, že se učitelka rozhodne nejít s dětmi odpoledne ven, bude šatna normálně přístupná a děti si budete vyzvedávat tak, jak jste byli doposud zvyklí. Při vyzvedávání dětí po obědě se nic nemění.


Divadélka v MŠ


V MŠ bude i letos, jako každý rok, hned několik divadelních představení.

Vzhledem k upadající kultuře vzhledu a oblékání na takovýchto akcích, jsme se rozhodli, že budeme ve školce děti vést k správným návykům v této oblasti.

To znamená:

„Jdu-li na divadelní představení, obléknu se slušně – společensky.“

Chtěli bychom vás tedy poprosit, abyste ve vybrané dny dali dětem do MŠ slušivé věci na převlečení (šaty, sukeň, ryfličky, košili atd.). S dětmi se před představením oblékneme do hezkého oblečení (nebudou v oblečení přicházet do MŠ!) a následně po ukončení programu se opět převlékneme zpět. 

Dny, ve které je naplánované divadélko, naleznete v kalendáři na těchto stránkách (v levém sloupci, pod menu).