Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

dne 11/05/2020