Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Hrazení úplaty

dne 17/05/2021

za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 – rekapitulace.

Plná výše úplaty se hradila v měsíci: září, listopadu, lednu, únoru, květnu a červnu (385,-Kč), poměrně snížená byla v měsíci říjnu (175,-Kč) a v měsíci dubnu (263,-) pro děti, které na základě vládou stanovených výjimek mohly spolu s dětmi v povinném vzdělávání navštěvovat MŠ. Děti, které do MŠ nechodily, úplatu za tento měsíc neplatily. Rovněž za měsíc březen se úplata nevybírala.

Každému zákonnému zástupci bude zaslán email, v kterém budete seznámeni se způsobem vyrovnání přeplatku, či uhrazení případného nedoplatku.

Prosíme o uzpůsobení platebních příkazů. Děkujeme.