Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Odjezd na ŠvP od MŠ v 8.30 hod.

dne 20/06/2018

Před odjezdem p. Běle  Zetkové odevzdejte zdravotní dokumentaci + pohledy, p. Tománkové uhraďte pobyt a p.Zetkové Barboře dobroty.

Návrat k MŠ v pátek cca 15.30 hod.