Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Úhrada plavání

dne 21/09/2016

Cena za plavecký výcvik činí 900,-Kč (10 lekcí). Částku, prosím, uhraďte na účet.č.:

107-3797670207/0100.

Autobus se bude hradit z fondu, prosíme o vložení dostatečných finančních prostředků na jeho úhradu (cca 70 -80,-Kč /cesta tam a zpět).