Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Hodnotící činnost

dne 06/06/2023

V souvislosti s evaluací ŠVP, která se pravidelně provádí jednou za tři roky, Vám bude rozdán dotazník, jehož cílem je zjistit zpětnou vazbu od vás rodičů k činnosti MŠ. Tak jako v minulých letech, dotazy reflektují nejen výchovně vzdělávací proces, ale i provozně technické záležitosti. Dotazník je zcela anonymní. Vyplněný je možné odevzdat do připravené schránky před vchodem do budovy MŠ. Schránka bude k dispozici každý včšední den do 19.6.2023 do 16.00 hod.

Děkujeme Vám za Váš čas a spolupráci.