Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

dne 22/02/2021

Dobrý den.

Stále se snažíme, aby v MŠ bylo bezkovidové prostředí (desinfikujeme, používáme UV lampy atp.).   Zhoršující se situace ohledně onemocnění Covid – 19 nás ale vede k tomu, abychom Vás poprosili o důslednější dodržování již přijatých opatření a zároveň z naší strany  přijetí dalších.

Nejdříve bych Vás ráda požádala o to, abyste nepodceňovali desinfekci rukou před vstupem do budovy MŠ.

S platností od zítřka 23.2.2021 bude moci do budovy MŠ vstupovat doprovod dětí pouze při ranním příchodu.  Připomínáme, že to má být vždy pouze jedna osoba se zakrytými ústy a nosem, která se v šatně zdrží jen po dobu nezbytně nutnou.

Vzhledem k tomu, že jsme nepřišli na smysluplné omezení počtu lidí v daný okamžik na malém prostoru šatny, prosíme o ohleduplnost k druhým.  A to jak v podobě např. vyčkání až se prostor šatny uvolní, nebo ve způsobu zakrytí dýchacích cest, které je nutné mít zakryté i když v šatně není nikdo jiný. Vhodný způsob vidíme v respirátoru, či dvě roušky (doporučuje se chirurgická a na ni látková).

K největší kumulaci lidí docházelo v šatně při poobědovém vyzvedávání dětí (viz pátek), proto jsme se rozhodli přijmout následující opatření: Při vyzvedávání dětí ve 12.30 hod. začnou platit stejná pravidla jako při vyzvedávání v 15.00 hod, rodiče nebo vyzvedáváním pověřené osoby vyčkají před budovou MŠ, kam jim učitelka dovede oblečené dítě.

Rovněž učitelky a veškerý personál MŠ budou v době, kdy se po budově MŠ pohybuje doprovod dětí, nosit ve společných prostorách respirátor nebo další vhodné zakrytí dýchacích cest. Každé tři dny si nechají provést antigenní test.

Pevně věříme, že výše uvedená opatření mají smysl. Když byste se chtěli v tomto boji připojit k nám a využili bezplatné možnosti antigenních testů co nejčastěji, ideálně každé tři dny, budeme rády.

                                                                                                                                                             Pedagogický sbor MŠ