Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

covid-19

Distanční výuka

Zajímavé odkazy na stránky s aktivitami pro děti

Úkoly k domácí výuce a nápady na činnosti pro období od 15.10. do 31.10.2020

Úkoly k domácí výuce a nápady na činnosti pro období od 1.11. do 30.11.2020

Úkoly a nápady na činnosti pro období ZIMY

Úkoly k domácí výuce a nápady na činnosti pro období od 1.3. do 21.3.2021

Nápady na činnosti pro období od 7.12.2021 do 30.12.2021

Distanční výuka pro období od 19.1.2022 do 21.1.2022

Důležité příspěvky, kterým je třeba věnovat pozornost:

↘ obsah článku se načte po rozkliknutí příslušného nadpisu

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Jak se chovat v prostorech MŠ

 

Aktuality ohledně chodu MŠ v souvislosti s covid-19:

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice o UZAVŘENÍ MŠ Staré Ždánice

Uzavření MŠ

Jak jste již byli telefonicky informováni, od zítřka 15.10.2020 bude z rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Pardubicích naše MŠ uzavřena. Vzhledem k tomu, že skutečnosti vedoucí k tomuto opatření byly známé až v odpoledních hodinách, bude oficiální dokument o uzavření zveřejněn až zítra.
O dalších skutečnostech budete neprodleně informováni, k případným dotazům můžete využít telefonní nebo emailový kontakt. Děkujeme za pochopení.

Čas příchodu dětí do MŠ

Tímto žádáme, abyste dodržovali čas příchodu dětí do MŠ, a to do 8.00 hod.. V tento čas by měly děti nejpozději vstupovat do tříd. Jednak proto, aby si ještě alespoň trochu stačily pohrát, ale také z důvodu desinfekce prostoru šaten pro odchod dětí ven. MŠ se bude uzamykat v 7.55 hod.. Po tomto čase bude moci zákonný zástupce dítě předat pouze pověřené osobě u dveří. Do MŠ již nebude moci z výše uvedených důvodů vstoupit. Snažíme se o to, aby přijatá opatření byla účinná a logická. A bez Vaší součinnosti do nezvládneme.

Upřesnění opatření k odchodu dětí z MŠ

Při odpoledním vyzvedávání dětí nebude, v případě příznivého počasí pro pobyt venku, umožněn vstup rodičům do budovy MŠ. Děti se společně s učitelkou v šatně obléknou a cca v 15.00 hod. budou již venku. Pokud budete spěchat a budete si chtít dítě vyzvednout po svačině, ale dříve než v 15.00 hod.( nebo dojde-li u dětí ke zdržení), stačí zazvonit a my Vám dítě přivedeme oblečené ke dveřím. Tímto opatřením zamezíme společnému pobytu mnoha lidí v malém prostoru šatny a nemožnosti dodržení hygienických opatření. Bude-li počasí, nebo nastanou skutečnosti, které povedou k tomu, že se učitelka rozhodne nejít s dětmi odpoledne ven, bude šatna normálně přístupná a děti si budete vyzvedávat tak, jak jste byli doposud zvyklí. Při vyzvedávání dětí po obědě se nic nemění.

Z rodičovské schůzky

Do MŠ děti přicházejí do 8.00 hod. Mimo věci na převlečení, které budou mít uložené v kapsáři, si budou každý den přinášet malý batůžek s prázdnou lahvičkou na pití při pobytu venku, prázdnou krabičku na svačinu a notýsek. Vše bude řádně a viditelně podepsáno – označeno značkou dítěte.

Doprovázející osoba (i Vámi určená – tedy i sourozenec) si před vstupem do MŠ vydesinfikuje ruce. Dítěti dávkuje desinfekci dospělý před vstupem do třídy. Podrobněji na:
http://skolkastarezdanice.cz/covid-19/ – Jak se chovat v prostorech MŠ

zatím nejsou evidovány žádné další příspěvky