Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

„Byl jednou jeden král“

dne 20/01/2020

je název divadelního představení ochotnického souboru ve Slepoticích, které děti shlédnou dne 29.1.2020. Odjezd od MŠ v 7.20, návrat na oběd. Svačinu včetně pití děti dostanou z MŠ.

Prosím, nedávejte dětem na sebe kombinézy ani oteplováky, rukavice ať rovněž nechají v MŠ. Autobus nám zastaví naproti kulturnímu domu a po představení jedeme ihned do MŠ na oběd.