Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Hodnotící činnost

V souvislosti s evaluací ŠVP, která se pravidelně provádí jednou za tři roky, Vám bude rozdán dotazník, jehož cílem je zjistit zpětnou vazbu od vás rodičů k činnosti MŠ. Tak jako v minulých letech, dotazy reflektují nejen výchovně vzdělávací proces, ale i provozně technické záležitosti. Dotazník je zcela anonymní. Vyplněný je možné odevzdat do připravené schránky před vchodem do budovy MŠ. Schránka bude k dispozici každý včšední den do 19.6.2023 do 16.00 hod.

Děkujeme Vám za Váš čas a spolupráci.


Výlet – den dětí

Ve čtvrtek se s dětmi při příležitosti dne dětí, stejně jako vloni, zúčastníme akce pořádané firmou McDonald’s v Osicích. S dětmi pojedeme linkovým autobusem v 8. 34 hod. Dětem připravte batůžek, který dětem nebude padat z ramen, nejlépe s praskou přes hrudník, v němž bude pití na celý den. V MŠ do batůžku přidáme dětem dopolední svačinu. Návrat je plánovaný na oběd – pěší procházkou do Ždánic.

V případě delší časové dotace akce, bychom došli (polní cestou) zpět do Osic a přijeli bychom autobusem ve 13.00 hod. zpět. V tomto případě Vás budeme informovat mailem.

Kromě chůze, děti budou běhat, soutěžit atd., dle předpovědi počasí má být sice zataženo, ale 25 stupňů. Zvolte tedy vhodné oblečení, aby nedošlo k přehřátí ogranismu. Všechno co si během cesty budou děti svlékat si musí také sami celou cestu nést ( v batohu, či uvázané kolem pasu).


Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2023/24 naleznete zde.


Neštovice

Dbejte zvýšené pozornosti zdravotního stavu Vašich dětí, v MŠ je nahlášen větší počet onemocnění neštovicemi.


ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční dne 12. května 2023. Žádosti je možné podávat v termínu 2.5. – 12.5.2023.

více informací ZDE.

Přihláška je ke stažení v dokumentech – žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzení od lékaře


Ceny platné od 1.4.2023.


.


Informace z jídelny

s platností od 1.3.2023 bude možné odhlašování a přihlašování dětí na pondělí, vždy do neděle do 20 hodin . Další dny zůstávají v platnosti vždy den dopředu do 13. hodin . S možností vyzvednutí obědu a to pouze první den neplánované dlouhodobé nepřítomnosti, další dny musí být řádně odhlášeny.Dále Vám doporučuji nastavení funkce v účtu stravy. OZNÁMENÍ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY , aby bylo prokazatelné , že je strava přihlášena/ odhlášena. Na reklamace objednávky, bez tohoto potvrzení nebude brán zřetel . Foto návod zde:


Masopust v MŠ

se uskuteční v úterý 21.2.2023. Dětem můžete připravit masky v podobě klasických pohádkových postav, bez zakrytí obličeje. V převleku mohou přijít už ráno do třídy. Pokud převlek nebudou chtít, vůbec nic se neděje. Nechte jim ho připravený v šatně, pokud by změnily názor, pomůžeme jim se obléknout v průběhu dopoledne.


Retro focení

se uskuteční dne 28.3.2023. Ukázka fotografií a bližší informace zaslány na Váš e- mail.