Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Herní klub a hraní rodičů s dětmi v MŠ

Pro velký úspěch opakujeme loňské zimní akce Herní klub a Hraní rodičů s dětmi v MŠ.

Přihlásit se na jednotlivé aktivity můžete ZDE.

.

Oba projekty jsou kapacitně omezeny, a to tak, aby byla stále zachována míra klidného a příjemného prostředí. Zatím je plánováno projekty realizovat v období leden – březen.

Z naší strany nebude směrem k dětem vyvíjena žádná motivace k účasti. Nebudeme děti informovat o nabízených aktivitách. Chceme se tím vyhnout Vašemu možnému pocitu povinné účasti, natlačení do něčeho. Z naší strany se opravdu jedná o nabídku bezplatné možnosti aktivně prožitého času Vás a vašich dětí, v námi zajištěných a připravených prostorách. Zúčastnit se můžete pouze jednou, pravidelně, nebo prostě nikdy – je to na Vás.

Přítomný pedagog bude zastávat pouze funkci správce prostoru, poradce pro nejasnosti v herním návodu atp. Zajištění dodržování pravidel, bezpečnosti a ohleduplnosti k činnosti druhých, bude zcela ve Vaší kompetenci.

Koncept projektů je rozdílný.

.

Hraní rodičů s dětmi: Cílem tohoto projektu je, aby Vám děti mohly ukázat, co je ve školce baví, s čím si hrají. Seznámit Vás se systémem uložení hraček a společné vyzkoušení si jich – pohrání si s nějakou hračkou.  Po celou dobu pobytu by se rodič měl aktivně svému dítěti (dětem – sourozencům, kteří oba docházejí do MŠ) věnovat, komunikovat s ním. Při této aktivitě není až tak důležité dané hry dohrát, ale jde především opravdu o to, aby děti mohly Vás rodiče přivést na své „ pracoviště“,  ukázat Vám prostředí a čím se v něm zabývají. Z tohoto důvodů se aktivita bude odehrávat na obou třídách zároveň.

První termín: 24.1.2024 (16:00-17:30)

Kapacita: 15 dětí na jednu třídu

.

Herní klub: Hlavním cílem herního klubu je rozvoj mozku dítěte (návaznost na NTC metodu, jejíž některé části v MŠ uplatňujeme) prostřednictvím herních aktivit. Soustředění na hru u dětí chceme také podpořit prostředím, pro činnost herního klubu budou využity prostory v MŠ. Pro účastníky budou připraveny rozličné společenské hry, pro jednoho i více hráčů (zajistí MŠ). Hráčem by mělo být především dítě. Rodič by měl být jakýmsi pomocníkem – průvodcem,  který hru sleduje a např. dítěti pomáhá vymýšlet další herní strategie atd. Po ukončení jedné herní aktivity si účastníci mohou vybrat další.

Na klub budou dovezeny hry, které děti z MŠ neznají. Všechny hry budou určeny pro věkovou kategorii dětí v MŠ.

Termíny v měsíci lednu: 16.1.2024, 30.1.2024 (16:30-18:00) – herní aktivity budou pokaždé jiné    

Kapacita: 15 dětí na jeden termín

.


Přejeme Vám šťastný nový rok! ♥️


Dárek pro Vás od dětí z naší MŠ

Spolu s dětmi jsme pro Vás připravili malé dárky, které pod QR kódy najdete v naší venkovní instalaci. Můžete si je rozbalovat opakovaně (načtením QR kódu přes foťák a pokud máte zapnutý internet, přesměruje vás to na stránku, kde si spustíte). Věříme, že Vás i všechny kolemjdoucí potěší.

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2024.


Ukončení herních aktivit

Rádi bychom vás upozornili, že se nám pomalu blíží advent a s tím souvisí i ukončení aktivit, které jsou pro děti připraveny před školkou a v šatnách. Na konci týdne, v pátek 1.12.2023, budou všechny úkoly uklizeny.

Stále platí, jak jsme psali v e-mailu minulý týden, že děti mohou nosit vyplněné soutěžní kartičky a získat tak svého „avatara“ k dotvoření. Ten se následně stane součástí venkovní adventně – vánoční instalace.


Připomínáme!!

Zítra odstávka dodávky elektřiny. Provoz MŠ pouze do 12.30 hod.


Zítřejší divadlo v MŠ se neuskuteční

Z důvodu zdravotní indispozice účinkujícího bylo agenturou zítřejší představení přesunuto na 4.10.2023


Herní pravidla připravených aktivit pro děti

Dobrý den,

na základě předchozí informace si Vás dovolujeme seznámit s herními pravidly připravených aktivit pro děti. Jedná se o čistě dobrovolné plnění, důležitý je zájem dětí, rozhodně je nenuťte.

 • Cílem celého projektu je prohloubení znalostí pohádek, rozvoj myšlení i motorických dovedností.  
 • Garantem toho, jak dítě úkol provede je ten, kdo s dítětem úkol plní, vždy to má být dospělá osoba, která s dítětem nad tématem může dále komunikovat.
 • Úkolů bude celkem 15, přičemž jeden bude pouze pro předškoláky. 
 • Každý úkol bude označen číslem, které je rovněž na hrací kartě. Karty si děti mohou vyzvednout v krabici před vchodem do MŠ.
 • Úkoly se budou odkrývat postupně. Každý den by se měl plnit maximálně jeden úkol. Po jeho splnění by mělo doma následovat pečlivé vybarvení okýnka s příslušným číslem na hrací kartě a v případě úkolů spojených s pohádkou i např. četba dané pohádky – případně i její převyprávění samotným dítětem. 
 • Vybarvenou hrací kartu (po splnění všech úkolů) děti přinesou do MŠ, kde za svůj výkon budou nemateriálně, nicméně viditelně, odměněni.  
 • Úkoly najdete v šatnách jednotlivých tříd (odpoledne budou vždy přístupné) a na zahradě MŠ. A to v prostoru před budovou a u vrat, tedy v prostoru, kde si běžně děti sami nehrají.
 • Zadání úkolů bude vždy u úkolu napsané.

U každého úkolu je zadání napsané, ale rády bychom Vás seznámily s některými specifiky.

Úkoly na nástěnkách 

Mladším dětem můžete dopomáhat ukazováním prstem. Předškoláci by měly zvládnout sledovat a „číst“ (pojmenovat obrázky) v řádku samostatně, a to zleva doprava (předčtenářská gramotnost). Výjimkou je pouze úkol z pohádky Perníková chaloupka, kde všem dětem můžete ukazováním dopomoci.

Pohádka o veliké řepě – pozor na to, kde roste ananas

 • O slepičce a kohoutkovi – starší děti procvičování pojmů vpravo vlevo
 • Otesánek – záměrně není použito zdravé x nezdravé (např. sýr je zdravý, ale nesmíme ho jíst stále), děti by měly označit za nevhodné věci tučné a sladké
 • Hrnečku vař – obrázek princezny je dost těžký – oceňte i jiné fantazijní odpovědi
 • O Koblížkovi – dítě by mělo pohádku znát: „po míse metený (mouka), na másle smažený“
 • Červená Karkulka – děti mohou odpovídat různě – jsou zde věci, které jsou vždy červené, nikdy červené, ale i ty které mohou, ale nemusí – jde o zdůvodnění, které dítě zvolí

Venkovní úkoly

 • Barevné kódování – nedovolte dětem přendávat barevné špalíky, před vlastní hrou si dle plánku zkontrolujte, že jsou správně položené

S úkoly se dá pracovat i dalšími způsoby. Pokud budete mít čas a chuť, určitě připravené materiály využijte.

Po splnění daného úkolu, se k němu můžete i opakovaně vracet, pokud ho nebude chtít plnit dítě, které ho ještě neplnilo.

Příjemné herní zážitky přeje 

     pedagogický sbor MŠ


Pátá nemoc v MŠ

Věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. Od lékaře byla u dítěte v MŠ potvrzená infekční tzv. pátá nemoc. Přenáší se kapénkově. Projevuje se vyrážkou na tvářích a teplotami.


Změna termínu dovadélka v MŠ

Ve čtvrtek 14.9.2023 se v MŠ uskuteční divadelní představení (přesun z 20.9.). Prosíme o přinesení slavnostnějšího oblečení (uloženo v šatně v tašce na to určené, či na ramínku). Děti se do něho převléknou před zahájením a po skončení představení se zase převléknou do oblečení herního.


Na žádost některých z Vás připomínáme, že úplata za předškolní vzdělávání měsíčně činí 1130,- Kč a je splatná na účet MŠ (najdete v kontaktech) nejpozději do konce měsíce.