Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Den Matek

dne 02/05/2017

oslavíme v MŠ vystoupením dětí na jednotlivých odděleních. Sluníčka budou mít slavnost ve středu 10.5. 2017, Hvězdičky ve čtvrtek dne 11.5.2017. Začátek obou vystoupení je v 16.30 hod. Důvodem rozdělení slavnosti na jednotlivá oddělení je společné vystoupení předškoláků, které bude součástí programu obou oddělení.

Po vystoupení bude následovat krátké přátelské posezení v MŠ, prosíme rodiče o malé pohoštění.