Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Dřevíčková dílnička

dne 22/05/2015

se v MŠ uskuteční  25.5.2015 od 9.30 a 10.30.

V programu se děti seznámí s opracováním dřeva, seznámí se a vyzkoušejí různé dřevoobrábějící stroje a nářadí. Nabyté zkušenosti využijí při vlastnoruční výrobě dřevěné hračky, kterou si odnesou domů.