Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Hrazení úplaty a stravného

dne 28/08/2017

Úplata za předškolní vzdělávání se hradí na účet MŠ vedený u Fio banky, č.účtu: 2000692763/2010, stravné se hradí na účet školní jídelny vedený u ČSOB, č.účtu: 266842539/0300 ( pro více informací kontaktujte vedoucí školní jídelny).

Úplata je splatná nejpozději k 30 dni v měsíci, její částka byla stanovena ve výši 50% neinvestičních nákladů vynaložených v MŠ v předcházejícím kalendářním roce  a pro následující školní rok činí 390Kč. Prosíme o nastavení správných plateb.

Dále připomínáme, že je nutné, aby pro nový školní rok, všichni donesli přihlášku ke stravování.