Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Logopedická konzultace pro rodiče

dne 21/10/2015

Pokud máte pochybnosti ohledně správného vývoje výslovnosti u svých dětí, přijďte se poradit s logopedkou.

V úterý 27.10.2015 od 16.30 do 18.00 hodin v MŠ bude možné konzultovat problematiku řečového vývoje dětí. Cena konzultace 30 Kč (peníze budou použity na nákup logopedické pomůcky)

Těší se na Vás

Mgr. Monika Šandová