Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Lyžování

dne 07/01/2019

První lekce lyžování se uskuteční dne 9.1.2019.

Pro děti přijede svozový autobus, který bude odjíždí nejpozději v 6:45 od hlavní silnice před vjezdem k MŠ. Proto je nutné, abyste dorazili s předstihem alespoň deseti minut.

Děti přiveďte v oblečení, ve kterém budou lyžovat. V autobusu jim bude vršek kombinézy, případně bunda sundána. Taktéž při zpáteční cestě pojedou děti v oblečení, ve kterém lyžovali.

 


Každé dítě musí mít helmu, lyžařské brýle (nepovinné), lyžařské boty, lyže o délce úměrné výšce postavy, tj. -10 až -20 cm k výšce postavy, teplé oblečení, rukavice, tenkou čepici nebo kuklu pod helmu, chránič páteře (nepovinné, pouze doporučené).

Veškeré vybavení (kukla, helma, rukavice, chránič páteře, brýle, lyžařské boty) musí být podepsané (jméno, příjmení a název MŠ). Vše bude zabalené v jedné tašce, která musí být označena štítkem se jménem a příjmením a názvem MŠ. 

Lyže budou zvlášť svázané. Nedávejte je prosím do vaků, nedávejte dětem hůlky! Musí být také označeny jménem, příjmením a názvem MŠ.

Nezapomeňte v den první lekce odevzdat kopii dokladu o seřízení bezpečnostního vázání u lyží (platnost dokladu nesmí být starší než jeden rok) nebo čestné prohlášení zákonných zástupců, že lyže a vázání jsou v odpovídajícím technickém stavu a vázání bylo odborně seřízeno. Zákonný zástupce na sebe bere veškerou odpovědnost v případě vzniku škodné události v důsledku špatného seřízení vázání!!

Prosíme rodiče z MŠ Staré Ždánice, aby označili tašky dětí s vybavením fialovou stuhou nebo fialovým provázkem. (slouží k ulehčení při rozlišení s jinou MŠ)

 


Další lekce lyžování;

16.1.2019

23.1.2019

30.1.2019

20.2.2019