Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Muzikoterapie pro děti od 4,5 roku

dne 12/10/2016

Terapie by se konala pod vedením odborné lektorky v MŠ, asi jednou za tři týdny. Jedna lekce by trvala 45 – 60 min. a cena by byla 70Kč za dítě. Maximální počet dětí ve skupině je deset.

Nabízená terapie zahrnuje jak aktivní tak poslechovou formu. Cílem by byla pomoc usnadňovat a rozvíjet komunikaci, vztahy, učení, sebevyjádření a současně naplňovat  tělesné, duševní, duchovní, sociální a poznávací potřeby dítěte. Celý projekt je nazván: „Putování dětí za hvězdou“ a jak uvádí lektorka na svém letáčku:  „V dětském putování nabídnu dětem pohled do fantazie, která je u každého dítěte úplně jiná…Pohlédneme nejen do fantazie, ale také do duše dítěte, do hvězdy, kterou má každý člověk v sobě a dětská duše ji má stále rozzářenou… Prostřednictvím relaxací, které se budeme učit, budeme tuto hvězdu hýčkat, učit se jak se o ní starat a povídat si s ní……“

O lektorce se můžete více dočíst na letáčku na nástěnkách v jednotlivých šatnách, kde se také můžete zapsat v případě zájmu o muzikoterapii pro Vaše dítě.