Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Opatření ředitele MŠ

dne 20/02/2018

Vzhledem k onemocnění obou kuchařek si od 21.2.2018 do MŠ musí děti jídlo donášet. Jídlo dětem připravte do jménem a typem jídla (svačina, oběd, odp.svačina) označených krabiček, které uložte do podepsané tašky (bude uložena v chladné místnosti).

Opatření bude trvat po dobu nezbytně nutnou, cca 5 – 14 pracovních dnů.