Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Oznámení ředitele MŠ

dne 28/02/2018

Ve Starých Ždánicích dne 28. 2. 2018

 

Dobrý den,

zvu vás na schůzku rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu ve Starých Ždánicích na pátek 2. 3. 2018 na 17,15 hodin do budovy základní školy (školní družina v přízemí).

Téma schůzky je stravování dětí po dobu pracovní neschopnosti kuchařek ve školní jídelně. Byl bych rád, abychom si popovídali o případných nejasnostech.

 

Mgr. Vít Spejchlík

ZŠ a MŠ Staré Ždánice