Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Placení autobusů na kroužky

dne 04/02/2020

Placení autobusů za plavání a bruslení bude probíhat jako v předchozích letech, a to následovně:

  • Po zakončení daného kurzu spočítáme celkovou částku, kterou jsme zaplatili za autobusy

Příklad:
Na kurz jsme jeli 10x. Cena autobusu byla pokaždé 1.800,-Kč. -> Celkem jsme tedy za dopravu dali 18.000,-Kč

  • Poté spočítáme, kolikrát každé dítě, nahlášené na kurz, bylo v den konání kurzu přítomno ve školce. Pozor! Pokud vaše dítě bylo ve školce, platí autobus, a to i v případě, že jste se z jakéhokoliv důvodu rozhodli, že se onen den nebude kurzu účastnit.
  • Poté sečteme tyto počty, čímž nám vyjde celkový počet dětí, které měly možnost se ve všech termínech účastnit kurzu.

Příklad:
Pepíček byl přítomen 5x, Lukáš 8x, Patrik 10x, Denisa 7x, Tereza 9x, atd.
Součet těchto čísel je pro tyto účely 150. Celkem tedy bylo, nebo mohlo být přepraveno 150 osob.
150 přepravených osob / 10 lekcí => průměrně se kurzu zúčastnilo vždy 15 dětí

  • Výslednou částku vynaložených prostředků za dopravu vydělíme počtem přepravených osob. Tím získáme cenu za jednu jízdu na kurz.
  • Každému dítěti je pak vypočítána částka, kterou za přepravu zaplatí.

Příklad:
18.000,-Kč za dopravu / 150 přepravených osob => 120-Kč za jednu jízdu pro jedno dítě
Pepíček bude platit 5×120,-Kč, Lukáš 8×120-Kč , Patrik 10×120-Kč , Denisa 7×120-Kč , Tereza 9×120-Kč , atd.

Je možné, že Vám na začátku, nebo v průběhu kurzu bude z fondu stržena záloha na autobusy. To je z toho důvodu, abychom měli dostatek finančních prostředků na průběžné placení faktur za přepravu.

Rozdíl mezi zálohou a vypočítanou částkou na konci kurzu Vám bude vrácen, nebo jej budete muset doplatit.