Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Přihlašování a odhlašování obědů dovážených do MŠ

dne 06/03/2018

provádějte pouze prostřednictvím emailu jidelnastarezdanice@seznam.cz. Pouze z tohoto emailu budou v 15.00 hod sbírána data, která budou sloužit k objednání obědů na následující den.

Pro odhlášení stravy není možné využít jiného komunikačního zdroje, pouze z emailu bude průkazné, jak bylo či nebylo dítě omluveno.

Oběd řádně, tedy emailem do jídelny, neomluveného dítěte bude zlikvidován (spolu s ostatními zbytky). Z hygienických důvodů  jej není možné v MŠ skladovat.

Děti odhlášené z MŠ do doby než se v MŠ začne vařit, automaticky od zítra počítáme. Pokud ještě zítra nepřijdou, je třeba je odhlásit.

Nezapomeňte, že na pondělí je třeba se nahlásit či odhlásit nejpozději do 15.00 hod v pátek.