Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Rodičovská schůzka

dne 06/02/2023

V úterý dne 14.2.2023 se od 16.30 hod. uskuteční rodičovská schůzka. Účast nutná.

program: školka v přírodě ( seznámení s vybranou lokalitou, cena, podmínky účasti atd.), volba zástupce MŠ do rady školy, projednání výletů a akcí plánovaných do konce školního roku