Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Úhrada úplaty o prázdninách

dne 13/06/2018

Prosíme, abyste si zrušili na měsíc červenec a srpen nastavené trvalé příkazy úhrady předškolního vzdělávání.

V červnu je MŠ uzavřena, v srpnu bude provoz od 27.8.  do 31.8.2018  – termín a způsob nahlášení docházky dětí na tento prázdninový provoz  upřesní vedoucí školní jídelny  do konce tohoto měsíce.

V případě přerušení provozu na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. … Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce. (http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani )

Na základě výše uvedeného je úplata stanovena takto: červenec:  0,- Kč, srpen:  87,-Kč (platí všichni)

Výše úplaty pro následující školní rok, bude zveřejněna v nejbližší době.