Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Zdravotní problémy v MŠ

dne 18/11/2015

Od začátku tohoto týdne se zvýšil výskyt střevních potíží ( průjmy, zvracení, zvýšená teplota atd.) u dětí i dospělých. Důrazně žádáme všechny rodiče, aby nepodceňovaly žádné příznaky  a děti nechaly řádně uzdravit, aby nedocházelo k dalšímu šíření nákazy.