Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Změna výše úplaty

dne 12/08/2021

Upozorňujeme, že výše úplaty pro nadcházející školní rok (1.9.2021 – 31.8.2022) činí 650,-Kč. Ke skokovému zvýšení došlo v důsledku vyšších neinvestičních nákladů na provoz MŠ v roce 2020, který je pro stanovení výše úplaty rozhodným.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku úplatu neplatí.

Prosíme, upravte své platební příkazy v souladu s výše uvedenými skutečnostmi.