Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Distanční výuka pro období od 15.10. do 31.10.2020

Ve školce je prima, ale teď v ní bohužel nemůžeme být. Snad naše kamarády zase brzy uvidíme. Aby se předškoláci mohli připravovat na školu i doma, máme pro vás (ale i pro menší děti, když budou chtít), na každý den nějaký úkol.

Pokud budete chtít, můžete nám zaslat fotku/fotky či krátká videa z plnění aktivit. Materiál vložíme na stránky školky a vy tak můžete motivovat další děti k plnění úkolů.

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci) připraveny úkoly. Úkoly se dotýkají většiny oblastí, které děti dělají v MŠ. Nemusíte je samozřejmě plnit všechny. Bylo by však vhodné, abyste alespoň některé aktivity s dětmi udělali. Jejich výběr necháme na vás rodičích.

Povinnou část tvoří pracovní listy a poslechový úkol.

Na každý den je pro děti připraven jeden pracovní list. Děti si pracovní listy budou plnit samy pod dohledem a s pomocí rodičů. Po znovuotevření mateřské školy prosíme o přinesení vypracovaných materiálů k založení do Portfolií dětí. Jestli nemáte možnost vytisknout si připravené materiály, zavolejte prosím do školky.

Pracovní listy jsou ke stažení zde.

Audio pohádku k pracovnímu lisu č. 10 naleznete zde.

Níže naleznete náměty na Hudební a rytmizační činnosti, Pohybové činnosti, Výtvarné a praktické činnosti, ale i na Pokusy, Samostatnou práci, Společenské hry, nebo na Pobyt venku.

Ke stažení v PDF také ZDE.

Téma: Sklízíme dary lesa, luk a strání (šípek, kaštany, žaludy, houby…)

Hudební a rytmizační činnosti

Abyste si vy i vaše děti udrželi psychickou rovnováhu, je třeba si zpívat. I když se teď veřejně zpívat nesmí, doma vám to nikdo nezakazuje. Psycholog Jiří Šípek navíc uvádí, že zpěv je vedle povídání si, objímání a usmívání se, to nejdůležitější, co můžete udělat pro zlepšení a udržení dobrého psychického stavu.

Návody, ani náměty na to co zpívat s dětmi vám dávat nebudeme. Jistě máte vlastní repertoár písní, které u vás doma zpíváte. Níže tedy naleznete pouze náměty na uvolňovací, dechová, artikulační, hlasová a další cvičení, která přispívají k hudebním dovednostem.

Hra na lampičky

 • Hra na lampičky je velmi jednoduchá a lze ji hrát kdykoliv během dne. Dobře se hodí v jakékoliv chvíli, kdy chcete, aby dítě drželo své tělo vzpřímeně a nekřivilo si páteř.
 • Řekněte dětem, že si mají představit, že jsou lampičky. Na hrudi – na prsou mají žárovku. Jsou-li narovnané, lampička svítí hezky do dálky. Pokud se uvolní, ohnou se, lampička se zhasne.
 • Střídejte povely rozsvítit x zhasnout. Děti provádí úkony.

Ptačí výpomoc

 • Budete potřebovat jednu z těchto věcí: peříčko, malý míček, kousek vaty, lístek
 • Někteří ptáčkové (např. straka) si na zimu schovávají různé dobroty. Děti budou moci ptáčkům pomoct a zkusit přesunout vybrané věci na místo úkrytu. Ptáčkové ale nemají ruce, a tak ani oni je nemohou použít. Mohou do věcí pouze foukat.
 • Hru je lepší hrát na stole či podlaze. Lze ji však přenést i do venkovních prostor.

Hra Na vítr

 • Správně se nadechneme nosem, pusa je zavřená, pak foukáme jako větřík, nejdříve slabounký vánek, znovu se nadechneme a foukáme silněji, další nádech a foukáme nejsilněji jako velký vítr.
 • Při hře můžete doplnit pohyby rukou – zdvihneme je jako větve stromu a podle síly větru jimi kýváme.
 • Další varianta:
  • Říkáme říkanku Foukej, foukej, větříčku nejprve slabě – potichoučku, pak silněji. Nakonec mohou děti básničku křičet.

Hlasové hádanky

 • Řekněte dítěti, že si zahrajete na zvukové hádanky. Položíte hádanku, dítě se nadechne a následně spolu s výdechem předvede odpovídající zvuk. Dbáme na to, aby děti správně dýchali a otevírali pusu.
  • Nádech – při nádechu je potřeba sedět, ležet nebo stát v klidu. Nadechnout se nosem tak, aby se nezvedala ramena.
  • Výdech – při výdechu je důležité, aby byla výdechová fáze co nejpomalejší.
 • Hádanky:
  • Jak houká vlak?                            – húúúúú
  • Jak houká sova?                            – húúúúú
  • Jak troubí auto?                            – túúúúú
  • Jak dělá člověk, když ho bolí prst?   – aúúúú
  • Jak syčí husa?                               – sssssss
  • Jak dělá vlak?                               – šššššššš
  • Jak bzučí moucha, vosa?              – bzzzzzzz
  • Jak voláme do lesa?                      – halóóóó
  • Jak mečí koza?                              – mééééééééé
  • Jak bečí ovce?                               – bééééééé
  • Jak bučí kráva?                             – búúúúúúúú
  • Jak se divíme?                              – jéééééé
  • atd.

Hra na opičky (obličejová gymnastika – uvolňování mluvidel)

 • Hru je nejlepší hrát před zrcadlem, nebo s malým zrcátkem v ruce. Dobré také je, když se zapojí i rodič či další dítě.
 • Že opičky dělají různé opičárny děti určitě vědí. Díky tomu je hra na takové opičky bude jistě bavit. Říkejte dětem, co taková opička všechno dělá – děti pak budou věci provádět.
  • ohrnování horního a dolního rtu
  • samohlásky á, é, í, ó, ú – jen vyslovovat (bez hlasu), po několika opakování přidáme hlas, samohlásky můžeme spojit áéíóú, nebo vyslovovat krátce a e i o u
  • pohyby dolní čelistí dopředu, doprava, dolů, doleva > pak plynule dokola
  • pohyby jazyka v puse – kmity nahoru, dolů, doprava, doleva (postupně zrychlovat)
  • slabika LALA – rychle za sebou
  • špulení rtů – roztažení do úsměvu (zavřená ústa)
  • sešpulit rty doleva, doprava, kroužit (tzv. vysavač)
  • Papapapapá, bába-bába-bába (hodně otevírat pusu)
  • Volání „Uááá“, „Ííííáááá“, postupně zvětšovat čelistní úhel

Popletená „Holka modrooká“

 • „Holka modrooká“ – písnička, kterou jistě všichni znáte lze zpívat i upraveně – vždy pouze na jednu samohlásku
 • Holko modrooko nosodovoj opotoko apod.

Rytmizujte

 • Budete potřebovat: klacíky, kamínky a další přírodní objekty.
 • Při zpěvu písní využijte přírodní materiály k rytmizaci.
 • S dětmi můžete hádat a následně ověřovat své odhady o tom, které přírodniny budou hrát jako hudební nástroje a které naopak nebudou při zpěvu vůbec slyšet.

Hudba pro hluché aneb Hudba na papíře

 • Slyší vaše dítě rozdíl mezi TU a TŮŮŮ? Výborně. Nechte ho vymyslet, jak by tento rozdíl zapsal na papír – pro někoho kdo neslyší.
 • Dávejte dětem další úkoly k zapsání. Krátká a později i delší slova. Délku samohlásek výrazně prodlužujeme, aby ji dítě dobře slyšelo. Např. AU-TÍÍÍÍÍÍ-ČKO
 • Aktivitu můžete i obrátit. „Najdi hračku, která by se hodila na tento zápis:“

Pohybové činnosti

To, že jakákoliv akce, která zvedne děti ze židlí a jejich zraky od obrazovek telefonů, televizí a počítačů se počítá, je nezpochybnitelná věc.

Z hlediska tělesného rozvoje jsou nejdůležitější aktivity, při kterých děti rozvíjejí své pohybové schopnosti, v předškolním věku především obratnost, rychlost, rovnováhu, a všemožné pohybové dovednosti jako běhání, házení, chytání, kopání, různé druhy skoků a poskoků apod.

Věříme, že děti mají dostatek příležitostí k rozvoji těchto schopností i dovedností, avšak kdyby Vám přece jen docházely nápady, můžete se inspirovat zajímavými, a věříme, že i zábavnými,  pohybovými aktivitami níže v popisu či v odkazech.

Šiškový a kaštánkový biatlon

 • Děti běží ve vyznačeném okruhu, na vyznačené trase, s sebou mohou mít batůžek, kam si předem nasbírají kaštany a šišky. (Nebo si je nasbírají na jednu kupu přímo na určené stanoviště).
 • Určete si toto stanoviště, z kterého budou trefovat označený strom, například první kolo šiškami, druhé kolo kaštany…  z místa, s rozběhem.
 • Děti si zároveň trénují paměť – kolik kol běžím, jaké přírodniny házím, zda z místa nebo z rozběhu. 

Schovávačky veverky Věrky (orientační běh)

 • Veverky si na podzim schovávají oříšky a další dobroty na různá místa. Potom musí v zimě místa hledat, aby se mohli pořádně najíst. Na veverky si můžete zahrát i vy. Na zahradě, v lese, nebo i doma.
 • Příprava činnosti:
  • Nakreslete plánek vaší zahrady, bytu či jiného vyznačeného prostoru, ve kterém se nacházíte.
  • Schovejte dětem různé předměty na libovolná místa, tato místa zároveň vyznačte ve vašem plánku
 • Plánek nechte buď na jednom místě, či jej dejte dítěti s sebou. Dítě má za úkol nalézt všechny poschovávané předměty podle plánku.
 • Tuto hru jsme hráli i na zahradě MŠ, takže by děti mohli tušit, o co jde.
 • Děti trénují orientaci v prostoru, pochopení mezi 2D a 3D.
 • Modifikace této hry může být za Vaší pomoci např. i s mapou či plánem třeba Vašeho místa bydliště, a děti se tak mohou učit i základům mapových dovedností.

Překážková dráha

 • Jakákoliv překážková dráha ať uvnitř či venku bude děti určitě bavit. Fantazii se meze nekladou, využijte cokoliv, co děti mohou podlézt, přelézt apod. Můžete na dráze např. i vyznačit místa s úkoly – obrázkem, co mají děti udělat. Ve vnitřním prostoru můžete dráhu vyznačit i barevnou lepící páskou na podlaze.
 • Modifikovat můžete hru tak, že dětem zavážete oči a povedete je drahou po slepu.

Hra na rychlé srnky

 • Nejlépe v lese si určete libovolný počet stromů, úkolem je oběhnout je všechny kolem dokola v co nejkratším čase. Každý den mohou děti zlepšovat svůj čas.
 • Děti trénují rychlost a vytrvalost.

Přejdi propast

 • Budete potřebovat dva A4 papíry.
 • Určete vzdálenost “propasti”, její začátek a konec (například klacíky). Děti musí pomocí dvou papírů přejít na druhou stranu do bezpečí.
 • Můžete zkusit i těžší variantu – na jednom papíře může být pouze jedna noha, druhá noha ve vzduchu. Když z papíru někdo spadne nebo ho roztrhne, musí se vrátit na začátek. Můžete měřit dětem čas nebo můžou hrát proti vám.
 • Děti rozvíjí obratnost, rovnováhu, soustředěnost.

Šikovné nožičky

 • Holými nohami mohou děti plnit různé úkoly:
  • Uchopit rozsypané předměty – kostky, žaludy, kaštany apod. ze země a přendávat je do předem připravené nádoby.
  • Sundat si jednu ponožku a touto nohou se pokusit sundat ponožku na druhé noze.
  • Hra na píďalky – položte na zem ručník, na konci jej zatížíme knihou. Dítě se postaví na ručník a snaží se ho prsty shrnovat tak, aby si přitáhlo knihu k sobě, na knihu můžete položit obrázek, který si dítě může poté vybarvit.
 • Děti posilují nožní klenbu, trénují jemnou motoriku a obratnost.

Výtvarné a praktické činnosti

Výroba ježečka

 • Budete potřebovat karton nebo tvrdší papír, lepidlo (nejlépe Herkules), nůžky, tužku a přírodniny. Můžete využít i pastelky, temperové, vodové či jiné barvy a další výtvarný materiál.
 • Postup: Nechte děti, aby si sami vymysleli a nasbírali materiál, ze kterého ježka vyrobí. Při samotné výrobě jim nepomáhejte. U výtvarných a pracovních činností nejde o to, aby děti dosahovali precizního výkonu vhodného k pochlubení se, ale aby přemýšlely a byli nuceni samostatně hledat řešení. Děti vše zvládnou sami. Neukazujte jim ani žádný hotový výrobek. Jen jim na počítači najděte, jak ježek ve skutečnosti vypadá.
 • Veďte s dětmi rozhovor o tom Jak se zvířátka připravují na zimu. Která zvířátka se zazimují a musí si tudíž udělat zásoby jídla, která odcestují do teplých krajin, a která přes zimu nespí a musíme jim přes zimu nosit do lesa žrádlo.
 • Děti si činností rozvíjí tvůrčí myšlení, smysl pro estetiku, rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Alternativa: Místo kartonu můžete pro tělo ježka využít bramboru, modelínu nebo jiný materiál k tomu vhodný.

Korále z podzimních plodů

 • Nasbírejte s dětmi různé podzimní plody (šípek, trnky, hloh, kaštany,..) Následně nechte děti, aby je navlékali pomocí jehly na niť. Korále poslouží jako výzdoba, ale především je lze zavěsit před dům na strom jako stravu pro ptáčky.
 • Děti rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka, koncentraci a trpělivost.

Pytlíček na hry z přírodnin

 • Potřebovat budete: látku (doporučujeme 80x40cm), jehlu, nit, provázek.
 • Postup, který děti zvládnou:
  • Z látky vystřihněte dva stejné kruhy.
  • Obě kola dáme lícem k sobě a obšijeme po obvodu, necháme, ale tak 10cm dlouhý otvor na převrácení z rubu na líc.
  • Převrátíme a prošijeme po obvodu asi 2mm od kraje a ještě jednou prošijeme po obvodu cca 3cm od kraje. Dětem nakreslete na lástku čáru, po které mají steh vést.
  • Do vzniklého tunelu navlečeme provázek, kterým pak utahujeme vzniklý váček.

Stavba mandal

 • Mandaly jsou kruhové kresby a ornamenty. Mandala = kruh, léčivý obrázek, který začíná a končí v jednom středu, v kruhu.
 • V přírodě najdete spoustu barevného materiálu, ze kterého můžete vyrobit krásné lesní mandaly.
 • Tvorba mandal není jen příjemnou zábavou s hezkým výsledkem. Dávají nám obrovskou možnost projít ve zkratce celým životním cyklem od zrození až po zánik. Vědomě propustit to, co jsme vytvořili – to, co se nám líbí a přináší nám radost.

Pokusy

Mají houby pod čepicí?

 • Potřebovat budete: libovolnou houbu (s lupeny – většinou nejedlé), silnější barevný papír, hlubší misku na zakrytí kloboučku
 • Veďte rozhovor o tom, jak se rozmnožují houby. Jaké houby jsou jedlé a jaké nejedlé, jak je lze rozlišit, jaké druhy hub znáte atd. Ukažte si některé houby v atlasu, nebo vyhledejte na internetu.
 • Postup: Uřízněte houbě nožičku a klobouk položte na silnější barevný papír (tenký by se vlhkostí zkroutil) lupeny nebo rourkami dolů. Přiklopte klobouk na papíře vyšší miskou, aby kolem neproudil vzduch a klobouk neuschnul. Nechte vše ležet přes noc. Další den klobouk opatrně zvedněte a na papíře byste měli již objevit krásný obrázek vytvořený výtrusy houby.
 • Dítě se prostřednictvím aktivity seznamuje se zákonitosti přírody. Rozvíjí enviromentální cítění a touhu k ochraně přírody. Prohlubuje své znalosti související se změnami v přírodě.
 • Upozornění:
  • Úspěch záleží také na to tom, v jakém stádiu houbu najdete. Nejlepší je plně rozvinutá, která právě začíná výtrusy vypouštět. Takže ne moc mladou ani příliš starou.
  • Důležité je dobře vybrat barvu papíru. Jsou houby, které mají výtrusy bílé, jako třeba bedla jedlá, holubinky nebo václavka a ty pak na bílém papíře neuvidíte.

Putování vody dřevem

 • Potřebovat budete: smrkovou šišku, zavařovací sklenici a vodu
 • Veďte s dětmi rozhovor o tom zda vědí z čeho vyroste mladý smrček. Zda vědí, kde se berou semena, ze kterých malá sazenička vyroste.
 • Postup: Ponořte šišku špičkou dolů do vody. Pokud se šiška nestihla již vysemenit, měla by do pár vteřin ze špičky (semeníku) začít uvolňovat semínka.
 • Dítě se prostřednictvím aktivity seznamuje se zákonitosti přírody. Rozvíjí enviromentální cítění a touhu k ochraně přírody. Prohlubuje své znalosti související se změnami v přírodě.
 • Co dalšího můžete pozorovat:
  • Šiška se v teple otevře, zatímco ve vodě (vlhku) se uzavírá. Vysvětlení pro děti: Šiška je na stromě proto, aby vychovala malá semínka stromu. Dokud jsou semínka nezralá, je šiška zelená a zavřená, aby byla semínka v bezpečí například před sezobnutí ptáky. Jak semínka rostou a dozrávají, stárne a dozrává i šiška, která se pomalu otevírá, aby semena pomalu mohla vypustit do světa. Když ale dáme šišku do vody, začne si myslet, že jsou semínka v ohrožení, že ještě nejsou dost zralá a vysušená, a tak se rychle zatáhne, aby je ochránila u sebe doma.

Smrkový čaj

 • Potřebovat budete: větvičku smrkového jehličí, cukr nebo med, šťávu z půlky citronu, hrníček, horkou vodu, lžičku a sítko.
 • Veďte s dětmi rozhovor o tom, jak je nutné být zdraví a mít dostatek vitamínů. Rozeberte, v čem můžeme vitamíny nalézt. Zjistěte, zda děti vědí, z čeho berou vitamíny zvířátka. -> Zkuste si připravit čaj ze smrku, který dává vitamíny zvířátkům v lese.
 • Z větvičky otrhejte jehličí do sítka. Zalijte horkou vodou a dochuťte citronem a medem. Čaj mohou děti připravit pro všechny členy rodiny – aby měli všichni dostatek vitamínů.
 • Smrk obsahuje velké množství vitamínu C. Nejvíce ho má na jaře v mladých výhonkách. Čaj zároveň uklidňuje a posiluje organismus.
 • Děti se seznámí s prevencí proti onemocnění. Rozvíjí prosociální cítění – samostatnost a empatii vůči ostatním lidem a živočichům.

Usušte si šípek na čaj

Samostatná práce

Hádej, co sem nepatří

 • Potřebujete trochu víc přírodnin jednoho druhu a jednoho vetřelce.
 • Rozložte přírodniny na zem nebo je nasypte do nějaké bedýnky a vložte mezi ně „vetřelce“ tak, aby byl co nejméně vidět, aby mělo dítě co nejvíce práce s tím ho najít.
 • Děti si aktivitou rozvíjí zrakové vnímání a rozlišování. Zároveň trénují trpělivost a schopnost koncentrace.
 • Doporučení: Když si hádanky vyfotíte, můžete z nich udělat sadu úkolů na spoustu dalších dnů, nebo třeba pohled, který mohou děti poslat babičce či kamarádovi.

Porovnávání VÍCE x MÉNĚ x STEJNĚ, VĚTŠÍ x MENŠÍ x STEJNÉ

 • Z nasbíraných přírodnin utvořte několik menších hromádek. Nechte děti nejprve odhadovat, kde je více a kde méně. Poté je nechte, aby přírodniny přepočítali a zhodnotili, zda jejich původní odhad byl správný. Můžete doplnit i otázky tipu „O kolik kaštanů je tady méně než vedle?“ Zkuste nechat dětem několik hromádek, aby úkol plnili samostatně. Zadejte jim, ať vymyslí, jak budou graficky zaznamenávat, v které hromádce je více a v které méně (lze využít například zakroužkování větší skupiny.
 • Zadejte dětem, aby skládali nasbírané přírodniny od největšího po nejmenší. Nebo vezměte například jednu šišku a zadejte dítěti úkol, aby našlo větší/menší.

Pracovní listy

 • Zadejte dětem samostatnou práci ve formě pracovního listu (všechny pracovní listy)
 • Vysvětlení k jednotlivých úkolů najde přímo na pracovním listu.

Poslech – pracovní list

 • Ukažte dětem pracovní list č.10 a vysvětlete jim, co budou dělat. Nejprve si děti vystřihnou všechna zvířátkaa. Poté jim pustíte pohádku a oni budou pečlivě poslouchat. V pohádce se mluví o některých zvířátkách, která se ubytují v budce a posadí se na určité místo. Úkolem dětí tedy je dávat během pohádky pozor a postupně vlepovat zvířátka do pracovní listu na místo, které uslyší v pohádce. 
 • Po vysvětlení dětem pusťte tuto audio pohádku a nechte je samostatně pracovat.
Pohádka: Boudo budko
 • Doplňující otázky a úkoly:
  • Kolik zvířátek ti zbylo (nebylo v příběhu)? Kolik jich v příběhu bylo?
  • Vzpomeneš si, v jakém pořadí se nastěhovala zvířátka do budky?
  • Namaluj, co se nakonec stalo s budkou.
  • Která zvířátka z příběhu v zimě spí a která ne?
  • Co žerou tato zvířátka? Můžeme některým na zimu něco připravit?

Náměty na další poslech

https://www.youtube.com/channel/UCHXdCiJEi3HzRqwdGyEQl6w

Společenské hry

Obrázkové bingo

 • Pro hru můžete použít list s tabulkou a nastříhané kartičky obrázků (příloha č. 1 a příloha č. 2). Budete potřebovat 2 tabulky s nápisem Bingo a 3 sady kartiček s obrázky.
 • Vy i vaše dítě si každý vezmete jednu tabulku a jednu sadu kartiček. Do každého pole pak vložíte obrázek. Třetí sadu vložíte do misky, ze které budete postupně losovat karty s obrázky.
 • Obrázek, který byl vylosován si odeberete ze své tabulky. Vyhrává ten z vás, kdo bude mít jako první prázdný sloupec či řádek.
 • Hra rozvíjí komunikační kompetence (naslouchání, vyslovování), děti si zlepšují jemnou motoriku a učí se orientovat v tabulce.
 • Další varianty:
  • Při hře využijte více než 9 kartiček s obrázky. Například použijte i karty z přílohy Hledání pokladů. Poté můžete soutěžit, kdo jako první bude mít prázdnou celou tabulku.
  • Namísto kartiček použijte skutečné přírodniny, které si nasbíráte například při hře na hledání pokladů (viz níže).

Peckovky

 • Potřebovat budete 8 sušených pecek (případně kamínků),barvu, která bude na peckách držet (např. lak na nehty) a 40 přírodnin (fazole, kaštany, kamínky…)
 • Nejprve nechte děti, aby obarvili jednu stranu pecek a shromáždili do pytlíčku 40 přírodnin, o které budete hrát.
 • Postup hry: Vezměte si všech osm pecek do ruky a hoďte je na zem. Vezměte si z hromádky tolik přírodnin podle toho, kolik pecek zůstane barevnou stranou nahoru. Takto se střídejte s dítětem ve hře. Když je hromádka 40 fazolí rozebraná, musí platit výhru protihráč ze svých získaných fazolí. Vyhrává ten, kdo získá všech 40 fazolí.
 • Hra přispívá k vytváření předmatematické představ.
 • Doporučení: Peckovky se hezky uchovávají ve vlastnoručně ušitém pytlíku. Ten vaše dítě jistě zvládne samo vyrobit.
 • Další varianty: Hru si můžete ztížit tím, že k počtu barevných pecek přiřadíte jiný počet předmětů, které si má hráč vzít. Např.
 1. barevná             =   4 fazole
 2. barevné             =   2 fazole
 3. barevné            =   0 fazolí
 4. barevné             =   0 fazolí
 5. barevných         =   0 fazolí
 6. barevných        =   2 fazole
 7. barevných         =   4 fazole
 8. barevných         =   20 fazolí

Člověče nezlob se, piškvorky, žížalky,..

 • Potřebujete hrací plán a přírodniny. Plánek si můžete vyrobit i venku, aby odrážel aktuální náladu dítěte. Stačí vzít si s sebou ven fixy a kousek látky nebo třeba použít kapesník. Jako figurky vám poslouží nasbírané přírodniny.
 • Namísto kostek nechte dítě, aby našlo šest podobných kamínků, nakreslete na ně fixou tečky nebo napište čísla a pak je buď vytahujte z pytlíku nebo třeba jen z kapsy. Nebo na každý kamínek namalujte jen jednu tečku, hoďte všemi kamínky a sečtěte tečky, které jsou vidět a o tolik políček popojděte.
 • Hry napomáhají rozvoj myšlení, tedy i k lepší paměti, rychlejšímu úsudku, větší kreativitě nebo vyšší soustředěnosti.

Žaludové pexeso

 • Hrou procvičujeme paměť, rozvíjíme zrakovou diferenciaci (rozlišování), logické myšlení. Dítě se učí využívat vylučovací metodu. Z hlediska jemné motoriky si procvičí špetkový úchop.

Pobyt venku

Hra na hledání pokladů

 • Princip hry je velmi jednoduchý. Stačí vymyslet seznam věcí, které mají děti najít, dát dítěti krabičku nebo pytlíček a vyrazit hledat. Během hledání můžete na seznam přidávat i další věci – dle prostředí, ve kterém dítě hledá. Dítě vyhraje, pokud najde všechny věci ze seznamu. Za odměnu mu můžete například přečíst pohádku.
 • Hra podněcuje zvídavost a pomáhá při objevování rozmanitostí přírody všemi smysly.
 • Doporučení: Před zahájením je vhodné si s dětmi popovídat o respektování přírodního prostředí. Při hledání pokladů v přírodě bychom se měli chovat citlivě, abychom ji svými aktivitami co nejméně ničili. Třeba když hledáme kytičku, není nutné utrhnout celou rostlinu, stačí jen jeden kvítek.
 • Další varianty:
  • Místo sbírání pořizujte fotky. Do seznamu pak můžete přidat i zvířata, hmyz nebo věci, které sbírat nelze.
  • Místo seznamu určete dítěti jednu barvu. Musí poté najít co nejvíce předmětů v dané barvě.
 • Ukázka seznamů, které lze použít naleznete v příloze č. 3 a příloze č. 4

Na stromové chmatáky

 • Vyrazte spolu s dětmi do parku či lesa prozkoumat, jak máme před zimou vzrostlé stromy. Pokuste se nalézt stromy s různou tloušťkou. Určitě nebude trvat dlouho a naleznete takzvaného „mrňouse, chňapku, škrtiče, mazla, tlusťocha a obra“. Váš úspěch můžete zaznamenat do pracovního listu (viz příloha č. 5)

Hrabání listí

 • Řekněte dítěti, že má za úkol pohrabat listí a udělat velkou kupu, do které by se mohl na zimu schovat ježek.