Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

covid-19

Důležité příspěvky, kterým je třeba věnovat pozornost:

↘ obsah článku se načte po rozkliknutí příslušného nadpisu

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Jak se chovat v prostorech MŠ

 

Aktuality ohledně chodu MŠ v souvislosti s covid-19:

Čas příchodu dětí do MŠ

Tímto žádáme, abyste dodržovali čas příchodu dětí do MŠ, a to do 8.00 hod.. V tento čas by měly děti nejpozději vstupovat do tříd. Jednak proto, aby si ještě alespoň trochu stačily pohrát, ale také z důvodu desinfekce prostoru šaten pro odchod dětí ven. MŠ se bude uzamykat v 7.55 hod.. Po tomto čase bude moci zákonný zástupce dítě předat pouze pověřené osobě u dveří. Do MŠ již nebude moci z výše uvedených důvodů vstoupit. Snažíme se o to, aby přijatá opatření byla účinná a logická. A bez Vaší součinnosti do nezvládneme.

Upřesnění opatření k odchodu dětí z MŠ

Při odpoledním vyzvedávání dětí nebude, v případě příznivého počasí pro pobyt venku, umožněn vstup rodičům do budovy MŠ. Děti se společně s učitelkou v šatně obléknou a cca v 15.00 hod. budou již venku. Pokud budete spěchat a budete si chtít dítě vyzvednout po svačině, ale dříve než v 15.00 hod.( nebo dojde-li u dětí ke zdržení), stačí zazvonit a my Vám dítě přivedeme oblečené ke dveřím. Tímto opatřením zamezíme společnému pobytu mnoha lidí v malém prostoru šatny a nemožnosti dodržení hygienických opatření. Bude-li počasí, nebo nastanou skutečnosti, které povedou k tomu, že se učitelka rozhodne nejít s dětmi odpoledne ven, bude šatna normálně přístupná a děti si budete vyzvedávat tak, jak jste byli doposud zvyklí. Při vyzvedávání dětí po obědě se nic nemění.

Z rodičovské schůzky

Do MŠ děti přicházejí do 8.00 hod. Mimo věci na převlečení, které budou mít uložené v kapsáři, si budou každý den přinášet malý batůžek s prázdnou lahvičkou na pití při pobytu venku, prázdnou krabičku na svačinu a notýsek. Vše bude řádně a viditelně podepsáno – označeno značkou dítěte.

Doprovázející osoba (i Vámi určená – tedy i sourozenec) si před vstupem do MŠ vydesinfikuje ruce. Dítěti dávkuje desinfekci dospělý před vstupem do třídy. Podrobněji na:
http://skolkastarezdanice.cz/covid-19/ – Jak se chovat v prostorech MŠzatím nejsou evidovány žádné další příspěvky