Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Distanční výuka pro období od 1.3. do 21.3.2021

Ve školce je prima, ale teď v ní bohužel nemůžeme být. Snad naše kamarády zase brzy uvidíme. Aby se předškoláci mohli připravovat na školu i doma, máme pro vás (ale i pro menší děti, když budou chtít), na každý den nějaký úkol.

Níže naleznete náměty na Hudební a rytmizační činnosti, Pohybové činnosti, Výtvarné a praktické činnosti, ale i na Pokusy, Samostatnou práci, Společenské hry, nebo na Pobyt venku.

Téma: Předjaří

Náměty můžete čerpat i z těchto šesti videí.

ZDE je několik pracovních listů, foto návody na výrobky atd.

Vytvořte si svůj Deník do divočiny.

Hudební a rytmizační činnosti

1. Velikonoční říkadla

 • Výstup: video
 • K velikonoční pomlázce patří i velikonoční říkadla. My jich pro vás máme hned patnáct!! (ZDE) Vyberte si jednu básničku a tu se spolu s dítětem naučte.
 • Veďte s dětmi rozhovor na téma:
 • Aktivitou rozvíjíme: 

2. Poznáš ptáčka? (nácvik)

 • Výstup: Video
 • Motivace:
  • “U potoka na buku, někdo volá ku ku ku. Není to kluk, je to pták, komu kuká, komupak? Víte jaký pták to je? Kukačka se jmenuje.”
  • Poznáte i vy nějaké ptáčky? Stáhněte si do mobilu aplikaci se zvuky ptáků (např. ZDE) a nechte dítě poznat, který ptáček právě zpívá.
 • Doplňující aktivita:
  • Ptejte se dětí Jak dělá……. (slepice, kukačka, vrabeček, dudek, holub, sova atd.)
 • Těžší varianta: Vyrazte ven, zkuste rozlišovat zvuky ptáků na zahradě. 
 • Aktivitou rozvíjíme:

3. Odkud ten náš holub letí?

 • Výstup: Pracovní list (alespoň 5 obrázků)
 • Motivace:
  • „Odkud ten náš holub letí. Letím z lesa, milé děti, vrku, vrku, vrku.“
  • No jo, tenhle holoubek letí z lesa, ale nám se tady doma schoval ptáček a nevíme kde je. Najdeš ho?
 • Postup:
  • Někde doma schovejte mobilní telefon (tak aby dítě nevědělo kam). Druhým telefonem na něj poté zatelefonujte. Dítě má za úkol telefon podle zvuku (obtížnější varianta – pouze podle vibrací) nalézt.
  • Následně dítě sdělí, kde telefon nalezlo a zakreslí jeho polohu na papír.
  • Tento úkol opakujte alespoň pětkrát.
 • Dbejte na:
  • Správné použití předložek nad, pod, před, za, v, vedle, vlevo, vpravo
 • Těžší varianta:
  • Vyrazte ven, zkuste rozlišovat odkud se ozývají zvuky ptáků na zahradě. 
 • Aktivitou rozvíjíme:

Pohybové činnosti

1. Cvrnkání kuliček

 • Výstup: Fotografie nebo video
 • Budete potřebovat: Kuličky a důlek v zemi
 • Motivace:
  • Znáte nějakou jarní hru? Toto je hra která se hrála již ve starověku. 
 • Postup:
  • Podstata hry je jednoduchá. Připravíme si kuličky (každý hráč jiné – aby si je poznali), důlek a startovní čáru. 
  • Hra začíná tím, že každý hráč (vy a dítě) hodí postupně všechny kuličky od startovní čáry co nejblíže k důlku.
  • V dalším kole se již pokračuje cvrnkáním, hráči se střídají po jednom cvrnku.
  • Vítěz je ten, kdo má všechny své kuličky v důlku.
 • Dbejte na:
  • Správný cvrnk je pohyb pouze jednoho prstu (většinou ukazováčku), který sjede po palci a poté se dotkne kuličky.
 • Další varianty:
  • Zkuste cvrnkat kuličky v různém prostředí a druhu povrchu. Kde to jde lépe a kde hůře? Diskutujte o vhodném povrchu.
  • Zkuste vymyslet další možnosti, kterými jde cvrnkat. Vyzkoušejte cvrnkání jiným prstem (např. malíčkem či palcem). Kterým prstem to jde nejlépe?
  • Využijte různé druhy kuliček. Můžete si nějaké zkusit vyrobit.
 • Aktivitou rozvíjíme: Jemnou motoriku prstů, předmatematické vnímání (odhad vzdálenosti), trpělivost

2. Na opičky a jejich hračky

 • Výstup: Fotografie nebo video
 • Budete potřebovat: klacíky (ořezané větvičky ze stromů), další přírodniny
 • Motivace:
  • Víte s čím si hrají opičky? Třeba takový šimpanzi? Ti totiž nemají panenky ani autíčka. Oni si hrají s klacíky. No ale to není nic jednoduchého, schválně jestli to zvládnete taky.
 • Postup: 
  • 1. Tanec s panenkou (klacíkem)
   • Přendávání klacíku z ruky do ruky kolem těla. Přendávání klacíku mezi nohama – jakoby opisování ležaté osmičky.
   • Zkuste vymyslet i další pohyby.
  • 2. Jízda s autíčkem (klacík, šiška)
   • Na zemi si postavte dráhu, např. z kamínků. Pomocí klacíku postrkuje šišku (což je opičí autíčko) celou drahou až do cíle.
   • Zvládnete udělat a projet cestu do kopce?
  • 3. Hod oštěpem (klacíkem) do dálky
  • 4. Přeskakování klacíků
  • 5. Baletka
   • Dítě si postaví klacík na prst či dlaň a snaží se balancovat tak, aby mu klacík (baletka) nespadl.
   • Jaký klacík je lepší, tlustý, tenký, krátký, dlouhý?
  • 6. Výroba kouzelné hůlky
   • Klacík oloupejte (u čerstvých větviček by to mělo dítě zvládnou samo pomocí prstů). Namalujte barvami a můžete začít kouzlit.
  • 7. Výroba a střelba z luku
  • 8. Opička ve škole – skládání písmen z klacíků
   • Jak by mohla opička napsat své jméno, když má jen klacíky? Zkuste to. Kolik klacíků jsi potřeboval? Kolik jich potřebovala mamka a taťka? Kdo jich potřeboval nejméně, nejvíce?
 • Aktivitou rozvíjíme: Tvořivost, představivost, zručnost, jemnou i hrubou motoriku, pohyblivost, rozsah kloubní pohyblivosti

3. Skákání přes gumu (či švihadlo)

 • Výstup: Video nebo fotografie
 • Budete potřebovat: Skákací gumu (nebo jinou dostatečně dlouhou gumu či tkanici)
 • Motivace: Víš jak skáčou ptáčci? Pojďme to zkusit spolu.
 • Postup:
  • Natáhněte gumu a dejte se do toho.
   1. série skoků – začínáme tím nejjednodušším. Hráč stojí čelem ke skákací gumě.
    • Hráč skočí snožmo dovnitř ramen gumy . Stále je čelem ke gumě.
    • Skokem snožmo přeskočí druhé rameno gumy  a ocitne se na druhé straně .
   1. série skoků – hráč stojí bokem ke gumě, vedle ramen gumy.
    • Skok snožmo dovnitř gumy.
    • Skok snožmo tak, aby hráč skončil rozkročený nad gumou.
    • Skokem snožmo dovnitř gumy.
    • Skokem snožmo mimo ramena gumy – do základního postavení.
   1. série skoků – hráč stojí vedle ramen gumy, čelem ke gumě.
    • Hráč skočí na bližší rameno gumy a stojí na něm.
    • Hráč přeskočí na druhé rameno gumy a stojí na něm.
    • Skokem snožmo hráč přeskočí mimo ramena gumy – na druhou stranu.
   1. série skoků – hráč stojí vedle ramen gumy, bokem ke gumě.
    • Hráč skočí tak, že zůstane rozkročený nad bližším ramenem gumy. (jedna noha je mezi rameny)
    • Skočí tak, že zůstane rozkročený nad vzdálenějším ramenem. (jedna noha je vně ramen a druhá mezi rameny)
    • Poskokem vyskočí mezi ramena gumy – na druhou stranu než je základní postavení.
 • Doplňující informace:
  • Předškoláci provádí tyto 4 série skoků postupně ve třech stupních obtížnosti:
   • Jedničky:  Guma je ve výšce kotníků.
   • Dvojky:  Guma je v půli lýtek.
   • Trojky:  Guma je na úrovni kolen.
  • Skoky se provádějí snožmo, ale u mladších dětí či při vyšších stupních obtížnosti tolerujme i skok jednou nohou napřed. 
 • Další varianty:
  • Jsme si vědomi toho, že existuje více druhů školek. Berte tento návod jako inspiraci a pokud je pro vaše děti moc lehký, tak přidejte těžší prvky. Na Internetu jich najdete spousty. My jsme vycházeli z materiálů pro předškolní děti.  
  • Pokud nemáte gumu, můžete s dětmi trénovat různé druhy přeskoků přes švihadlo.
 • Aktivitou rozvíjíme: rozvoj obratnosti, koordinace, posílení svalů nohou

4. Školka – házení míčem o zeď

Hráč hází míčem o zeď, na které je vyznačena čára přibližně v úrovni jeho ramen. Starší či zdatnější děti se po odrazu od zdi snaží míč chytnout. Mladší nechají míč dopadnout na zem a poté ho seberou a pokračují ve hře. Plná hra v naší verzi má 5 stupňů obtížnosti. Nejjednodušší hod se opakuje 5x, postupně se počet opakování snižuje. Nejtěžší hod se opakuje jen 1x.

 

Základní varianta:

Pětky:   Hráč stojí proti zdi, míč drží oběma rukama a vyhodí je nad hlavu a po té nechá dopadnout na zem.                                                                                                               Opakujeme 5x

Čtyřky: Hráč stojí proti zdi a míč drží oběma rukama. Úkolem je oběma rukama hodit míč proti zdi a trefit se nad vyznačenou čáru. Po té nechá hráč dopadnout míč na zem.       Opakujeme 4x

Trojky:  Stejné jako čtyřky, ale hráč hází jen jednou rukou – horním obloukem nad vyznačenou čáru. Poté nechá míč dopadnout na zem.                                                                Opakujeme 3x

Dvojky:  Stejné jako trojky, ale hráč hází druhou rukou.                                                                                                                                                                                                   Opakujeme 2x

Jedničky:  Hráč stojí před zdí a obouruč udeří o zeď a opět míč chytí.                                                                                                                                                                            Opakujeme 1x

 

Pokud děti zvládnou základní variantu, snaží se míč po odrazu o zeď chytit.

 

5. skákání panáka

Hráč si stoupne na startovní čáru, která je nakreslena před panákem a hodí kamínek na panáka, snaží se trefit na číslo 1.  Toto pole pak musí přeskočit a pokračuje dále ve skákání. Pole 4,5 a 7,8 doskakuje snožmo. Na polích 7,8 se děti otočí o 180 °. Při zpáteční cestě dítě sebere kamínek a pole, kde kamínek ležel, opět přeskočí. Poté pokračuje tím, že kamínek hodí na č. 2 a postupuje stejně jako v předešlém případě. Hráči si hru mohou ztížit tím, že skáčou na jedné noze (v lehčí variantě na té dominantní, v druhém případě na té slabší).

 

Pokud venku prší, vytvořte panáka pomocí lepící pásky na koberci.

 

6. Chytni míč aneb zachraň ptačí vajíčka vypadlá z hnízda

 • Výstup: fotografie nebo video
 • Budete potřebovat: míč
 • Motivace: 
  • Někdy se stává, že někteří ptáčci schválně kladou svá vajíčka do cizích hnízd, aby se pak o jejich ptáčata staral někdo jiný. Víš kteří ptáčci to tak dělají? (správná odpověď: kukačka, ale i vlaštovka, špaček…) Jiní ptáčci pak ve svém hnízdečku objeví právě tato cizí vajíčka. 
  • Někteří ptáčci ale umí poznat, že toto vajíčko nepatří jim a z hnízdečka ho chtějí shodit dolů. Pomůžeš nějaká vajíčka zachránit? 
  • Představ si, že míč je vajíčko a zkus je všechny chytit. 
 • Postup: 
  • Kdokoliv, kdo s tebou bude chtít hrát, si vezme míč a vyhodí ho před tebe do vzduchu, tvým úkolem bude míč chytit. 
 • Dbejte na: 
  • Děti by neměly běžet k míči s již připravenými horními končetinami k chytání- “košíček”. Když to dítěti jde, postupně měňte místo dopadu míče. 
 • Další varianty
  • Lehčí varianta: Dítě vidí na míč – ten kdo vyhazuje míč tedy stojí před dítětem (čelem či bokem).
  • Těžší varianta: Dítě na míč nevidí a činnost vyžaduje rychlejší reflexy dítěte. Dítě stojí zády cca metr před tím, kdo míč vyhazuje. Případně je vhodné výhoz “odstartovat”. 
  • Můžete si s dítětem vyměnit role “házeče a chytače”

Aktivitou rozvíjíme: Motorické schopnosti – rychlost, reakční i akcelerační rychlost, koordinace. Motorické dovednosti – chytání, případně házení míče

Pokusy

1. Skákající vajíčko

 • Výstup: Fotografie nebo video
 • Budete potřebovat: syrové vejce, širší sklenici, 2dcl octu, zubní pastu (nemusí být)
 • Postup:
  • Část vejce potři zubní pastou, a pak ho opatrně vlož do skleničky, aby se nerozbilo. Pozor, při pohybu vajíčka ve sklenici, nebo při nekvalitním natření se pasta na vejci neudrží!
  • Vejce ve sklenici zalij octem tak, aby bylo celé ponořené.
  • Po krátké chvíli se na vejci začnou objevovat bublinky. Co se ale stane za několik hodin?
 • Co se stane:
  • Po 6 hodinách začíná skořápka měknout, nebo se úplně odlupuje. Vajíčko je jako gumové.
  • Při delším působení octa skořápka úplně zmizí a obsah vajíčka zůstane obalený pouze tenkou blánou a stane se nám z něj skákající vejce. Pohromadě teď vajíčko drží jen slabá vrstvička, která se nachází pod skořápkou. Uvnitř je ale vejce stále syrové.
  • Části, které jsou natřené pastou, zůstanou pevné. 
  • Stejně tak chrání naše zuby před působením kyselého prostředí v ústech, a tím brání vzniku zubního kazu. Nezapomeň na to, až si budeš večer čistit zuby!
 • Veďte s dětmi rozhovor na téma: Co se to stalo?
 • Vysvětlení:
  • Skořápka obsahuje z drtivé části uhličitan vápenatý, který se v octu (kyselině octové) rozpouští. Bublinky na vajíčku jsou tvořeny oxidem uhličitým, který vzniká při chemické reakci. Kyselý ocet naleptává uhličitan vápenatý ve skořápce, čímž narušuje její strukturu.
  • Pasta obsahuje fluorid, který skořápku před účinkem kyselého octa chrání.
 • Aktivitou rozvíjíme: 

2. Nový život – klíčení fazolí 

 • Výstup: Fotografie
 • Budete potřebovat: 3–5 fazolí namočených přes noc ve vodě, vatu nebo vatové tampony, zavírací sáček, vodu
 • Motivace:
 • Postup:
  1. Do sáčku vložíme 5–10 namočených vatových tamponů.
  2. Do sáčku vložíme tři fazole a sáček uzavřeme.
  3. Sáček pořádně uzavřeme, aby nám uvnitř držel vlhkost. Fazolky každý den pozorujeme a sledujeme, jak postupně vykukují kořeny.
  4. Naklíčenou fazolku zasadíme do hlíny a dále se o ni staráme.
 • Další varianty:
  • Zasadit ze semínka můžete např. slunečnici, která vyroste v nádhernou květinu během jedné sezóny, a to i na balkóně.
  • Zajímavý je i způsob klíčení – sázení pecky avokáda a samozřejmě všem známé klíčení a sázení hrášku, který je sladký přímo z lusků a je to velká pochoutka pro všechny děti.
 • Aktivitou rozvíjíme: 

3. Hola hola, klíčení volá

 • Výstup: Fotografie
 • Budete potřebovat: semínka (např. fazole, mungo, neloupaná čočka, vojtěška nebo třeba i řeřicha či loupaná slunečnice), vatu nebo vatové tampony, talířek, vodu
 • Postup:
  1. Vybraná semínka namočíme na alespoň 10 hodin do vody.
  2. Na talířek vložíme 5–10 namočených vatových tamponů.
  3. Na ně nasypeme scezená semínka.
  4. Talířek umístíme na okno na slunko. Každý den pozorujeme a sledujeme, jak postupně klíčí
 • Co s klíčky?
  • Klíčky si můžeme průběžně sklízet a baštit, například je můžeme dát na chleba.
  • Klíčky jsou dobré i jako ingredience do salátů nebo do pomazánek.
  • Namleté naklíčenéžito (pšenice, oves, ječmen) se přidává do těsta na chleba.
 • Aktivitou rozvíjíme: 

4. Je potřeba, aby byly v záhonku žížaly? 

 • Výstup: fotografie nebo video
 • Budete potřebovat:
  • zavařovací sklenici, jemný písek, půda, nasbírané žížaly, listí, tmavý papír
 • Motivace:
  • Myslíš, že jsou žížaly užitečné? Víš co dělají? Co to zjistit nebo se o tom přesvědčit pokusem? 
 • Postup:
  • Najděte na záhoncích několik žížal.
  • Vezměte si průhlednou větší sklenici, např. zavařovací. naplňte ji ze ¾ střídavě vrstvami jemného písku a půdy a navrch vypusťte žížaly.
  • Vše přikryjte trochou listí a sklenici omotejte tmavým papírem, aby se zabránilo průniku světla.
  • Po dvou dnech může být pokus hotový. 
 • Veďte s dětmi rozhovor na téma
  • Co myslíš, že se v té sklenici teď bude dít?
  • Jak myslíš, že to bude ve sklenici vypadat za dva dny? (odpovědi můžete zanamenat na papír a porovnat s realitou-“aha efekt” je žádoucí 🙂 ) 
  • Promísily žížaly vrstvy dohromady? 
  • Žížaly se živí částečkami rostlin a živočichů z půdy, jsou tedy užitečné, protože nám pomáhají kypřit půdu. 
 • Dbejte na: 
  • ohleduplné chování k živočichům žijícím v záhoně
  • průběžné pozorování chování žížal při kypření půdy ve sklenici
  • samostatnost dětí
  • dítě by si na průběh a výsledek pokusu mělo vzpomenout samo. 
  • pokud vidíte, že dítě potřebuje pomoc, ideálně by si o ni mělo samo říct

Aktivitou rozvíjíme:  Uvědomění si užitečnosti žížal v půdě, jemná motorika, pozorování, klíčové kompetence k učení (provádění pokusů), k řešení problémů (nebojí se vyzkoušet neznámou činnost, hodnotí práci svou i druhých) činností a občanské (samostatně vybírají pomůcky a postupy, spolupracují, požádají si o pomoc, naslouchají názorům druhých)

Samostatná práce

1. Jak dlouhý je úklid?

 • Výstup: Pracovní list či fotografie 
 • Budete potřebovat: např. vysavač, mop, kýbl, hrábě apod.
 • Motivace:
 • Postup:
  • Až budete vysávat, vytírat podlahu, nosit dřevo, umývat nádobí, hrabat zahradu, sbírat jablka apod.Vyzvěte děti, aby spočítali – stoply, jak dlouho trvá vykonávání těchto činností.
  • Vše si důkladně zapisujte na papír. Například může dítě zakreslit danou aktivitu a zapsat počet minut po jakou dobu ji vykonávalo. 
  • Ověřte si, jak funguje přímá úměrnost:
   • Jak dlouho mi trvá zamést jedna místnost? A jak dlouho dvě?
  • Jak funguje nepřímá úměrnost:
   • Jak dlouho práce trvá tobě a jak dlouho stejná práce, když jste na to dva, tři…
  • Nebo stopněte čas, za jaký umyje dva talíře dítě a za jaký čas maminka či tatínek. Kdo je rychlejší? A kdo odvedl lépe práci?
  • Jak dlouho trvá uklidit dítěti pokojíček v pondělí a jak dlouho v jiný den?
 • Aktivitou rozvíjíme: předmatematickou představivost, kompetence k řešení problémů, kompetence k učení

2. Staň se na chvíli zahradníkem

 • Výstup: Fotografie nebo video
 • Budete potřebovat: papír, pastelky, nůžky, černou nebo zelenou fixu
 • Motivace:
  • Co si říkáš na to, že by sis vypěstoval/a své kytičky? Než budeš pomáhat na zahrádce, zkus si vyrobit své z papíru! Líbí se ti? Poznáš dle obrázků, jaké kytičky budeš pěstovat? 
 • Postup:
  • Nakresli dle vzoru na fotce deset tulipánů – každý má květ a stonek
  • Květy očísluj od 1 do 10. Klidně se podívej do vzoru, jak číslice vypadají a jak jdou po sobě.
  • Stonky také “očísluj” od 1 do 10, ne však číslicí, ale puntíky (černou či zelenou fixou).
  • Vystříhej zvlášť květy tulipánů a zvlášť všechny stonky. 
  • Vše dohromady zamíchej 
  • Teď už je konečně správný čas na to, aby ti tvé tulipány krásně vykvetly tak, jak mají: Přiřaď květy a stonky dle číslic a počtu puntíků k sobě tak, aby květ 1 měl k sobě stonek s jedním puntíkem, květ 2 se dvěma puntíky atd…
  • Zvládl/a jsi to? Zítra to můžeš zkusit znovu 🙂
 •  Modifikace pro mladší děti: 
  • Nakreslete dětem tulipány i s čísly a puntíky, nechte děti vybarvit každý tulipán i se stonkem stejnou barvou, následně je vy nebo děti vystříhejte a zahradníček si může vypěstovat své tulipány díky přiřazování květů a stonků se stejnou barvou. Zároveň spolu můžete i počítat puntíky. 
 • Aktivitou rozvíjíme: Předmatematické představy, seznamování se s číslicemi, číselnou řadou, zrakové vnímání, soustředění se na činnost a její dokončení, jemnou motoriku, práci s nůžkami, správné držení tužky, rozlišování barev (třeba i světlé a tmavé)

3. Lov na písmena

 • Výstup: Fotografie
 • Budete potřebovat: písmena (papírové kartičky, plastová, dřevěná,…), knihy a časopisy s nápisy velkými písmeny
 • Postup:
  • Připravte knihy s nápisy a vemte děti na lov písmen. 
  • Nejprve děti hledají tvar – písmeno, a to pak položí na správné písmeno v nadpisu předlohy. 
  • Poté z písmen složí slovo, rodič jej může přečíst a dítě následně určí poslední a první písmeno.
 • Doplňující aktivita:
  • Zahrajte si slovní fotbal. Předškoláci by měli tuto aktivitu již zvládat. Pokud tomu tak není, je čas začít trénovat 😉 
 • Aktivitou rozvíjíme: předčtenářská gramotnost, zrakové rozlišování, analýza a syntéza, sluchová diferenciace, orientace v ploše

Společenské hry:

1. Jarní pexeso

 • Výstup: Fotografie
 • Budete potřebovat: Vytisknuté pexeso – ke stažení ZDE
 • Postup:
  • Vytiskněte pexeso a rozstříhají ho (předškoláci zvládnou sami).
  • Následně děti obrázky vybarví aby vždy dva obrázky byli stejné. 
  • No a pak už se můžete vrhnout do hraní. 
 • Veďte s dětmi rozhovor na téma: Jaro (s využitím obrázků)
 • Jak jinak kartičky využít: 
  • Vymýšlení příběhu: Spolu s dětmi můžete vymýšlet příběh, ve kterém použijete obrázky z pexesa.
  • Hledání dvojic: Malé děti, které ještě nejsou schopny zapamatovat si pozici obrácených kartiček, mohou hledat dvojice tak, že jim dáte například 5 promíchaných dvojic obrázkem nahoru. Mezi těmi pak hledají stejné obrázky.
  • Poznávání zvířat a rostlin: Menší děti mohou trénovat pojmenování zvířátek a rostlin. Můžete si povídat o tom, kdy rostlinky rostou, kvetou, nebo kde žijí zvířátka na obrázku.
  • Můžete si povídat o Velikonocích: Proč se malují vajíčka? Proč se plete pomlázka?
 • Aktivitou rozvíjíme: rozvoj trpělivosti, zrakové paměti, rozlišování tvarů a barev

Pobyt venku:

1. Venkovní fotovýzva

 • Výstup: Video či jedna fotografie
 • Budete potřebovat: Mobilní telefon nebo fotoaparát, který můžete půjčit dětem, vytištěné či přepsané fotovýzvy
 • Postup: 
  • Stáhněte si seznam 32 nápadů a tipů na focení venku. Vystříhejte a schovejte do krabičky od sirek.
  • Dítě si vždy vylosuje jednu kartičku, přečtěte mu ji, půjčte telefon a vyšlete jej splnit výzvu.
 • Aktivitou rozvíjíme:  vnímání přírody z jiné perspektivy, orientace v přírodě, kompetence k řešení problémů

2. Zažijte 8 divů bláta

 • Hry s blátem patřily k dětství už odnepaměti a jeho možnosti jsou nekonečné. Bláto je báječný výtvarný a stavební materiál a jeho velkou předností je, že vás nic nestojí a zdroje jsou neomezené. 
 • Možná vás čeká více práce s praním a uklízením, ale dětství je jen jednou, tak proč si nedopřát legraci navíc!  A třeba vás nakonec bahnění bude bavit stejně jako vaše děti. Hlína totiž není špína! 
 • ZDE naleznete 8 tipů, jak si s blátem začít, od decentního seznámení až po bahenní koupele. Nakolik se s blátem zapletete, to už necháme na vás a hlavně na vašich dětech.