Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

25.5.2020 se MŠ znovuotevře

dne 04/05/2020

Provoz v MŠ bude primárně určen dětem rodičů, kteří nezbytně nutně potřebují zajistit dohled nad dětmi předškolního věku z důvodu návratu k pracovním povinnostem. Další organizační, hygienická a bezpečnostní opatření budou zveřejněna v nejbližší době.