Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Aktivity

Velký význam pro rozvoj dítěte a možnosti pedagogického působení na dítě spatřujeme  v dobré spolupráci s rodiči. Také proto pořádáme různé akce, při kterých mohou v prostředí jejich dětem blízkém, rodiče s dětmi společně trávit čas věnovaný rozličným rukodělným (vyrábění lampionů, malování na hedvábí, výroba adventních a jarních věnců atd.) či zážitkovým aktivitám (Martinská slavnost, adventní slavnost, velikonoční slavnost, otvírání studánek, Janská slavnost atd.), které jsou zakončeny společným přátelským posezením.

Podpora hodnot lidství je u dětí formována při pravidelné účasti na charitativních projektech pořádaných Českou Charitou a Klubem interaktivního domu Pardubice jako např. Tříkrálová sbírka a účast ve výtvarných soutěžích s charitativním účelem, vystoupeními dětí na setkáních se seniory či spoluprací s Ústavem sociální péče v Rábech.

Ve spolupráci se základní školou se účastníme řady divadelních a hudebních vystoupení, navštěvujeme Krajskou knihovnu v Pardubicích, různé zejména interaktivní výstavy, osvětové programy pro děti pořádané Krajskou nemocnicí v Pardubicích, jezdíme na školy v přírodě a v jarních a podzimních termínech do solné jeskyně Koré v Lázních Bohdaneč. Dále zajišťujeme pro děti kurz plavání v plaveckém centru U Majáku v Pardubicích, kurz bruslení na stadionu v Pardubicích a kurz lyžování ve Ski Fanatic Hlinsko.

Výroba lampionů na slavnost sv. Martina

Výroba lampionů na slavnost sv. Martina