Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Před vstupními dveřmi jsou umístěny stojany s dezinfekcí. Tato dezinfekce je určena pro doprovod dětí. Prosíme, abyste dezinfekci použili před vstupem do budovy. Zároveň ji použijte v případě, že půjdete hledat věci do truhly na „ztráty a nálezy“.

Než dítě vstoupí do třídy, je zapotřebí, aby mu byla na ruce nanesena desinfekce. Na dávkovač však mohou z bezpečnostních důvodu sahat pouze dospělé osoby.

Doporučujeme při dezinfikování rukou dodržovat postup, který vydala světová zdravotnická organizace.

Prosíme, abyste i doma s dětmi dodržovali zásady správné osobní a respirační hygieny.