Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Stravování

Informace z jídelny

Přihláška ke stravování – Vyplněné přihlášky odevzdat v jídelně MŠ a to nejpozději v den   nástupu do MŠ a ZŠ . Jsou ke stažení na stránkách školky zde. Bez vyplněné přihlášky nebude dítě přijato ke stravě.

V případě plánované nepřítomnosti dítěte je rodič povinen den předem do 13 hodin odhlásit stravu.

Odhlášení (i přihlášení) se provádí rodič přes portál strava.cz, každý rodič obdrží přístupové údaje v kanceláři ŠJ nebo emailem. Případně lze provést telefonicky na tel.čísle: 466 981 223 a emailem jidelnastarezdanice@gmail.com.

V případě dlouhodobé nemoci dítěte si může rodič (pouze v první den náhlého onemocnění dítěte, které bude dál pokračovat v nemoci) v kuchyni mateřské školy pouze od 11.15 do 11:30 hodin vyzvednout oběd do vlastního, čistého a z důvodu bezpečnosti NE do skleněného jídlonosiče.

Toto omezení je dáno školskou legislativou.

Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do MŠ, musí být den předem do 13 hodin přihlášeno ke stravování. Bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do MŠ přijato.

Za neodebranou, nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Je-li dítě v MŠ, musí podané jídlo zkonzumovat na místě k tomu určeném. Není možné jej odnášet.

Stravné se hradí na účet:266842539/0300 v ČSOB Pardubice. Variabilní symbol je číslo dítěte/žáka, které mu bylo přiděleno, do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno dítěte.

Stravné se vybírá vždy na daný měsíc, kdy je nutné provést platbu nejdéle do 20. dne každého měsíce (hrazení faktur za potraviny).

Platbu v hotovosti je možné provést (pouze v závažném případě) v MŠ u vedoucí školní jídelny, nebo u p. ředitele v ZŠ vždy pouze první den v měsíci.

DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY (3-6LET)
CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ                 34,-Kč
Přesnídávka                                            7,-Kč
Oběd                                                       21,-Kč
Svačina                                                     6,-Kč

DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY (7 LET)
CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ                  37,-Kč
Přesnídávka                                             7,-Kč
Oběd                                                        24,-Kč
Svačina                                                      6,-Kč

Provozní řád školní jídelny naleznete zde.