Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Dnešní Angličtina z důvodu odpoledního programu předškoláků odpadá. Děkujeme za pochopení.


Zápis do MŠ

Žádost o přijetí dítěte a formulář na vyjádření dětského lékaře naleznete ve složce dokumenty.

Žádosti je možné podávat (donést či poslat) v termínu 3.5. – 12.5.2021


Zapojte se s Vašimi dětmi do interaktivní cesty po Starých Ždánicích

Zapojte se s Vašimi dětmi do interaktivní cesty po Starých Ždánicích s názvem:

Jarní dobrodrůžo stezka pro děti je projekt mateřské školy. Plánovaná délka trvání je cca 2 měsíce.

Je určen dětem ve věkovém rozmezí 3 – 10 let. Děti se jeho prostřednictvím seznámí se složkami integrovaného záchranného systému. Procvičí si nejen dopravní značky, jednání v krizových situacích a zásady první pomoci, ale i své pohybové dovednosti a logické myšlení.

Smyslem této cesty není pouhé její projití a jednorázové splnění úkolů. Předpokládáme, že se děti budou k jednotlivým stanovištím vracet a opětovně jej zkoušet řešit. Proto se některé úkoly v průběhu realizace budou mírně měnit, aby děti i při opětovné návštěvě musely hledat nová řešení. Naopak při opětovném řešení jiných si budou děti více získané vědomosti či dovednosti upevňovat.

Pro zadání úkolů jsme zvolili velká tiskací písmena, aby text bez problémů zvládly přečíst i děti prvního ročníku.  Tam, kde to bylo možné, jsme použili písmo obrázkové, aby „číst“ mohly i děti předškolního věku.

Celá cesta se skládá z 28 úkolů a 12 úkolů doplňkových. 

Každý účastník si v průběhu realizace projektu bude moci jednou, po úspěšném splnění všech úkolů, v MŠ vyzvednout odměnu. K zaznamenání úspěšného řešení bude sloužit záznamový arch, který si každý zájemce o účast může vyzvednout u startu na bráně MŠ.

Společným jmenovatelem, který spojuje tento projekt s námi již  úspěšně realizovanými projekty ve veřejném prostoru, spojuje hlavně pokusit se děti naučit, že mohou veřejný prostor sdílet s ostatními a zároveň mají povinnost jej udržovat a starat se o něj. Proto prosíme všechny účastníky, aby drobné hračky a pomůcky, které jsou u některých stanovišť, nepřesunovali, vraceli zpět na své místo a neodnášeli si je. Děkujeme.

Hodně zábavy při „Jarní dobrodrůžo stezce“.

Přeje

Pedagogický sbor MŠ


Prosíme všechny rodiče,

využijte rezervační systém a pomozte nám zajistit plynulost při testování. Děkujeme


Co máte v plánu na víkend?


Angličtina v MŠ

se uskuteční v běžném termínu – tedy ve středu 14.4.2021 od 15.00 hod. Přítomny mohou být pouze děti, které mohou v současné době MŠ navštěvovat. S ostatními se lektorka spojí a dohodne podrobnosti.


Uzavření MŠ od 27.2.2021 do 21.3.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje mimo jiné osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Zde naleznete podrobnější informace o opatřeních přijatých vládou.

V případě, že budete cokoliv potřebovat zatelefonujte, nebo napište email.

Nové pracovní listy a náměty na hry a činnosti s dětmi naleznete v průběhu týdne ZDE, nebo po rozkliknutí složky Covid-19.

ZDE také najdete zajímavé odkazy na stránky s aktivitami pro děti.Dobrý den.

Stále se snažíme, aby v MŠ bylo bezkovidové prostředí (desinfikujeme, používáme UV lampy atp.).   Zhoršující se situace ohledně onemocnění Covid – 19 nás ale vede k tomu, abychom Vás poprosili o důslednější dodržování již přijatých opatření a zároveň z naší strany  přijetí dalších.

Nejdříve bych Vás ráda požádala o to, abyste nepodceňovali desinfekci rukou před vstupem do budovy MŠ.

S platností od zítřka 23.2.2021 bude moci do budovy MŠ vstupovat doprovod dětí pouze při ranním příchodu.  Připomínáme, že to má být vždy pouze jedna osoba se zakrytými ústy a nosem, která se v šatně zdrží jen po dobu nezbytně nutnou.

Vzhledem k tomu, že jsme nepřišli na smysluplné omezení počtu lidí v daný okamžik na malém prostoru šatny, prosíme o ohleduplnost k druhým.  A to jak v podobě např. vyčkání až se prostor šatny uvolní, nebo ve způsobu zakrytí dýchacích cest, které je nutné mít zakryté i když v šatně není nikdo jiný. Vhodný způsob vidíme v respirátoru, či dvě roušky (doporučuje se chirurgická a na ni látková).

K největší kumulaci lidí docházelo v šatně při poobědovém vyzvedávání dětí (viz pátek), proto jsme se rozhodli přijmout následující opatření: Při vyzvedávání dětí ve 12.30 hod. začnou platit stejná pravidla jako při vyzvedávání v 15.00 hod, rodiče nebo vyzvedáváním pověřené osoby vyčkají před budovou MŠ, kam jim učitelka dovede oblečené dítě.

Rovněž učitelky a veškerý personál MŠ budou v době, kdy se po budově MŠ pohybuje doprovod dětí, nosit ve společných prostorách respirátor nebo další vhodné zakrytí dýchacích cest. Každé tři dny si nechají provést antigenní test.

Pevně věříme, že výše uvedená opatření mají smysl. Když byste se chtěli v tomto boji připojit k nám a využili bezplatné možnosti antigenních testů co nejčastěji, ideálně každé tři dny, budeme rády.

                                                                                                                                                             Pedagogický sbor MŠ


Zrušení angličtiny

Zítra, 17. února, se nebude konat kroužek anglického jazyka.

Pro bližší info se můžete obrátit na pí. Stránskou.


Masopustní rej

se v mateřské škole bude konat v úterý dne 15.2.2021 v průběhu dopoledních činností. Dětem prosím připravte masku, která nebude zakrývat obličej. Rovněž nevolte masky typu overalů, nebo masky z velmi teplých materiálů. Loňské masky princezen, králů a rytířů byly překrásné, volte tedy opět něco v duchu tradičních pohádek. U našich nejmenších zvažte zda vůbec nějaký převlek budou chtít. Pokud ne, vůbec nevadí. V převleku děti mohou přijít již ráno do MŠ.

POZOR ZMĚNA!

Masopustní rej je z důvodu nepřítomnosti dvou učitelek (karanténa) přesunut na úterý 23.2.2021.