Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

dne 10/12/2015

Ve složce dokumenty, záložka pro rodiče, byly zveřejněny materiály z rodičovské schůzky předškolních dětí.