Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Opětovně bychom Vás chtěly požádat o dodržování doby příchodu dětí do MŠ.

dne 20/11/2020

Děti mají do MŠ přijít tak, aby nejpozději v 8.00 hod. byly již ve třídě a osoby, které je do MŠ doprovodily  v tuto dobu již opustily budovu MŠ.  Nedodržování tohoto pravidla stěžuje návaznost provozní práce a výchovně vzdělávací činnosti (desinfekce, úklid, větrání atd. – i toto musí být časově provázané s činností s dětmi) Děkujeme za pochopení a spolupráci.