Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Změna termínu dovadélka v MŠ

Ve čtvrtek 14.9.2023 se v MŠ uskuteční divadelní představení (přesun z 20.9.). Prosíme o přinesení slavnostnějšího oblečení (uloženo v šatně v tašce na to určené, či na ramínku). Děti se do něho převléknou před zahájením a po skončení představení se zase převléknou do oblečení herního.


Na žádost některých z Vás připomínáme, že úplata za předškolní vzdělávání měsíčně činí 1130,- Kč a je splatná na účet MŠ (najdete v kontaktech) nejpozději do konce měsíce.


Sdílený kalendář

Prostřednictvím TOHOTO odkazu si můžete přidat kalendář školky do svých zařízení.


Kurz plavání od 11.9.2023

Platbu ve výši 1150,- Kč za 10 lekcí za plavecký výcvik uhraďte na číslo účtu: 

107-3797670207/0100 varibilní číslo: 777 , vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

(na základě toho vám bude vystaven doklad o zaplacení, který slouží jako podklad pro uplatnění příspěvku u některých zdravotních pojišťoven). Paní učitelce Svobodové a Doudové uhraďte v hotovosti částku 1500,- Kč za dopravu (předběžně vypočítaná cena – může se ještě změnit). Obě částky uhraďte nejdéle do 14.9.2023.

Na plavání děti potřebují: batůžek v kterém budou mít uložené plavky, savý ručník (přiměřené velikosti, nevhodné jsou různé modifikace např. s kapucí apod.), igelitovou tašku na mokré věci. Děvčata budou mít navíc hřeben (kartáč) a náhradní gumičky do vlasů. Pokud děti potřebují mohou mít plavecké brýle. Na zvážení je koupací čepice. Většinou ji děti moc nechtěly, spadávala jim a vlasy měly stejně mokré. Po opuštění bazénu a převlečení dětem vlasy vyfénujeme.

Zajistěte prosím, aby dívky při odjezdu na plavání měly vlasy pevně učesané do copu či culíku.

Svačinu, včetně pitného režimu budou mít děti zajištěnou z MŠ.

Autobus bude od MŠ odjíždět v 8.20 hod., návrat na oběd do MŠ.


Rozloučení s předškoláky

Srdečně Vás všechny, děti, rodiče i všechny přátele MŠ zveme ve čtvrtek 29.6.2023 se od 16.00 hod. na rozloučení s předškoláky.

Program bude zahájen slavnostním rozloučením s budoucími školáky. Následovat bude volná zábava doplněná o hry pro děti a jejich rodiče. Součástí programu bude i opékání buřtů, které stejně tak jako pití zajistíme. Vás bychom rády poprosily, zda by jste připravili nějaké drobné pohoštění – sladké, slané, ovocné, či zeleninové. Děkujeme


Hodnotící činnost

V souvislosti s evaluací ŠVP, která se pravidelně provádí jednou za tři roky, Vám bude rozdán dotazník, jehož cílem je zjistit zpětnou vazbu od vás rodičů k činnosti MŠ. Tak jako v minulých letech, dotazy reflektují nejen výchovně vzdělávací proces, ale i provozně technické záležitosti. Dotazník je zcela anonymní. Vyplněný je možné odevzdat do připravené schránky před vchodem do budovy MŠ. Schránka bude k dispozici každý včšední den do 19.6.2023 do 16.00 hod.

Děkujeme Vám za Váš čas a spolupráci.


Výlet – den dětí

Ve čtvrtek se s dětmi při příležitosti dne dětí, stejně jako vloni, zúčastníme akce pořádané firmou McDonald’s v Osicích. S dětmi pojedeme linkovým autobusem v 8. 34 hod. Dětem připravte batůžek, který dětem nebude padat z ramen, nejlépe s praskou přes hrudník, v němž bude pití na celý den. V MŠ do batůžku přidáme dětem dopolední svačinu. Návrat je plánovaný na oběd – pěší procházkou do Ždánic.

V případě delší časové dotace akce, bychom došli (polní cestou) zpět do Osic a přijeli bychom autobusem ve 13.00 hod. zpět. V tomto případě Vás budeme informovat mailem.

Kromě chůze, děti budou běhat, soutěžit atd., dle předpovědi počasí má být sice zataženo, ale 25 stupňů. Zvolte tedy vhodné oblečení, aby nedošlo k přehřátí ogranismu. Všechno co si během cesty budou děti svlékat si musí také sami celou cestu nést ( v batohu, či uvázané kolem pasu).


Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2023/24 naleznete zde.


Neštovice

Dbejte zvýšené pozornosti zdravotního stavu Vašich dětí, v MŠ je nahlášen větší počet onemocnění neštovicemi.


ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční dne 12. května 2023. Žádosti je možné podávat v termínu 2.5. – 12.5.2023.

více informací ZDE.

Přihláška je ke stažení v dokumentech – žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzení od lékaře