Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Ceny stravného platné od 1.4.2022

dne 15/03/2022

Úprava cen stravného platná od 1.4.2022.

Z důvodu rapidního růstu cen potravin.

Původní ceny deti 3-6 let                ceny platné od 1.4.2022.

Přesnidávka  7Kč                      přesnidávka 9 Kč

Oběd       21 Kč                   oběd      23 Kč

Svačina      6 Kč                    svačina     8 kč

Celodenní strava 34,- Kč             celodenní strava 40,- Kč

Děti MŠ 7+

Přesnidávka  7 Kč                    přesnidávka  9 Kč

Oběd       24 Kč                   oběd        26Kč

Svačina      6 Kč                    svačina      8 Kč

Děti ZŠ 7-10let

Oběd        24 Kč                   oběd       26kč

Děti ZŠ 11-15 let

Oběd         26 Kč                   oběd       28 Kč