Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Doklad o způsobilosti pobytu v MŠ

dne 09/02/2015

Vzhledem ke  zvýšenému výskytu virových onemocnění, budou po nemoci přijímány děti pouze s písemným potvrzením od lékaře, že mohou do dětského kolektivu. Toto platí i u infekčních onemocnění ( viz. školní řád).