Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

HRAZENÍ ÚPLATY O PRÁZNINÁCH

dne 23/06/2017

Pokud hradíte úplatu za předškolní vzdělávání pomocí trvalého příkazu, prosím, nezapomeňte jej na prázdniny zrušit!!

V případě přerušení provozu na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. … Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce. (http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani )

Na základě výše uvedeného je úplata stanovena takto: červenec  0,- Kč, srpen  90,-Kč (platí všichni)

Výše úplaty pro následující školní rok, bude zveřejněna v nejbližší době.