Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Individuální konzultace pro rodiče předškoláků

dne 05/04/2018

se uskuteční v úterý 10.4.2018 pro děti z oddělení Sluníček a ve středu 11.4.2018 pro děti z oddělení Hvězdiček. Archy pro zapsání jsou umístěny na nástěnkách v jednotlivých šatnách.