Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Informace z rodičovské schůzky

dne 13/09/2018

Odhlašování stravy

V případě plánované nepřítomnosti dítěte je rodič povinen den předem do 15 hodin odhlásit stravu.

Odhlášení (i přihlášení) se provádí buď emailem (jidelnastarezdanice@gmail.cz), nebo na tel.čísle: 466 981 223.

V případě delší nemoci dítěte si může rodič první den vyzvednout do vlastního jídlonosiče oběd, pro další dny musí být strava odhlášena.

Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být den předem přihlášeno ke stravování. Bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte ve výuce

Omlouvat lze emailem (skolkastarezdanice@gmail.cz), SMS zprávami na tel čísle: 730891325, do sešitu v šatnách.

Rodiče dětí, vzdělávajících se v povinném školním vzdělávání (od 5 let), omlouvají nepřítomnost svého dítěte písemně do omluvného listu, v rozsahu 4 hodin denně (8.00 -12.00 hod.). Delší plánovanou nepřítomnost nahlašují vedoucí učitelce dopředu.

 

Platba úplaty.

Úplata za předškolní vzdělávání se hradí na účet MŠ vedený u Fio banky, č.účtu: 2000692763/2010, nebo v hotovosti vedoucí učitelce MŠ.

Pro tento školní rok byla tato částka, která je 50 % neinvestičních nákladů vynaložených v MŠ v předcházejícím kalendářním roce, stanovena na částku 500,-Kč a je splatná nejpozději k 25 dni v měsíci.  Prosíme o nastavení správných plateb.

Možná je i jednorázová platba na Vámi zvolené časové období.

 

Platba stravného

Stravné se hradí na účet školní jídelny vedený u ČSOB, č.účtu: 266842539/0300 ( pro více informací kontaktujte vedoucí školní jídelny).

Dále připomínáme, že je nutné, aby pro nový školní rok, všichni donesli přihlášku ke stravování.

Ostatní platby

Výtvarné potřeby:          předškoláci  – 600 Kč/ 5 měsíců

Ostatní – 300 Kč/ 5 měsíců

Hygienické potřeby:      120 Kč/školní rok

Fond:                                   první vklad cca 200 Kč ( na divadla a jiné akce)- měsíční vyúčtování emailem

Peníze předávejte v obálkách označených jménem dítěte a příslušnou částkou.