Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Masopustní rej dětí

dne 24/02/2020

se v MŠ uskuteční v dopoledních hodinách dne 28.2.2020. Prosíme, pomozte dětem připravit jednoduché převleky pohádkových postav. Do kostýmu se mohou převléknout ihned po příchodu do MŠ, nebo kdykoliv během dne. Vzhledem k malým dětem není vhodné, aby děti měly čímkoliv zakrytý obličej. Rovněž hotové masky typu kombinéza nejsou vhodné, dětem je velké teplo a nezvládají sebeobsluhu.