Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Návrat dětí z karantény

dne 09/12/2021

Od pátku 10.12.2021 se děti s negativním výsledkem PCR testu mohou vracet k prezenční docházce do MŠ. Při příchodu do MŠ, doprovázející osoba, tuto skutečnost průkazným způsobem doloží učitelce.

Děti, které test nepodstoupí (průkazně nedoloží výsledek) se mohou vrátit nejdříve 17.12.2021.

Děkujeme za spolupráci a ohleduplnost vůči druhým.