Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Omlouvání dětí na logopedii

dne 02/10/2014

Prosíme, aby rodiče dětí, které docházejí na logopedickou prevenci omlouvali nepřítomnost svých dětí přímo Mgr.Šandové, která může aktuálně reagovat a nahradit nepřítomné dítě jiným.