Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Osvobození od úplaty za měsíc únor

dne 21/02/2019

Vzhledem k rozhodnutí krajské hygienické stanice o uzavření MŠ v důsledku nemoci pracovníků MŠ, rozhodl ředitel MŠ, v souladu se zřizovatelem,  o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v  měsíci únoru. Prosíme, abyste s výše uvedeným sladily své platby.