Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Potvrzení

dne 13/01/2021

o výši vynaložených výdajů na umístění dítěte v mateřské škole je volně dostupné v dokumentech na tomto webu. Řádně vyplněné jej můžete donést do MŠ, kde bude doplněna částka, kterou jste v uplynulém školním roce uhradili na „školkovném“.