Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

První hodina angličtiny

dne 26/09/2019

se bude konat ve středu 2.10.2019 od 15.00 hod. Děti si z MŠ bude vyzvedávat lektorka pí Stránská, děti si po angličtině vyzvednete v 15.45 hod. u lektorky, zpět do MŠ se již nevracejí. Z tohoto důvodu prosíme všechny rodiče, kteří své děti na angličtinu přihlásili, aby přinesli

„Zmocnění“ pro pí Stránskou, že může vždy ve středu dítě vyzvedávat. Bez tohoto zmocnění není možné, aby na angličtinu dítě z MŠ odešlo.

Na angličtinu děti potřebují sešit. Ti kdo ho mají z loňského roku, mohou použít stejný. Ostatní dořešíte s lektorkou po první hodině.