Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Rodičovská schůzka

dne 30/08/2017

se uskuteční dne 6.9.2017 od 16.30 hod. Účast všech nutná! Budeme se věnovat změnám v předškolním vzdělávání  platným od 1.9.2017, změnám spojenými s povinnou předškolní docházkou ( povinná doba pobytu v MŠ, omluvné listy atd.), projednáme a schválíme plán akcí MŠ na celý rok atd. Vzhledem k důležitosti projednávaných témat není vhodná přítomnost dětí.