Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Rodičovská schůzka

dne 20/08/2020

zákonných zástupců dětí, které budou MŠ navštěvovat ve školním roce 2020/2020 (tedy po 1.9.2020) se uskuteční v pondělí 31.8.2020 od 16.30 hod. na zahradě MŠ. Účast nutná, avšak bez přítomnosti dětí.

Program schůzky:
– organizace provozu a hygienická opatření platná od 1.9.2020 – cíle a organizace výchovně vzdělávacího procesu
– nabídka aktivit pro děti – zápis – diskuse