Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Rozjíždíme herní klub a hraní rodičů s dětmi v MŠ

dne 05/01/2023

V nadcházejícím období bychom rády realizovaly avizované aktivity – hraní rodičů s dětmi v MŠ a herní klub. Rády bychom Vás tedy seznámily s podrobnostmi k jednotlivým aktivitám. Oba projekty jsou kapacitně omezeny, a to tak, aby z našeho pohledu byla stále zachována míra klidného a příjemného prostředí. Zatím je plánováno projekty realizovat v období leden – březen. U prvního projektu je stanoven zatím jeden termín v měsíci. U herního klubu jsou vypsány dva termíny, aby mohl být uspokojen zájem celkem 30 dětí (stejně jako v případě hraní v MŠ). Z kapacitních důvodů jsou obě akce určeny pouze pro děti z MŠ a účast sourozenců, kteří do naší MŠ nechodí, není (snad zatím) možná.

Z naší strany nebude směrem k dětem vyvíjena žádná motivace k účasti. Nebudeme děti informovat o nabízených aktivitách. Chceme se tím vyhnout Vašemu možnému pocitu povinné účasti, natlačení do něčeho. Z naší strany se opravdu jedná o nabídku bezplatné možnosti aktivně prožitého času Vás a vašich dětí, v námi zajištěných a připravených prostorách. Zúčastnit se můžete pouze jednou, pravidelně, nebo prostě nikdy – je to na Vás.

Koncept projektů je rozdílný. Pokud se budete chtít zúčastnit, zvažte, který projekt je pro Vaše dítě vhodný, a to ať už vzhledem k náplni, času (únava dítěte, ale i Vaší) atd. Samozřejmě je možná účast na obou.

Přítomný pedagog bude zastávat pouze funkci správce prostoru, poradce pro nejasnosti v herním návodu atp. Zajištění dodržování pravidel, bezpečnosti a ohleduplnosti k činnosti druhých, bude zcela ve Vaší kompetenci.

Pokoušíme se rozjet něco, co jsme ještě nikdy nedělali, nemáme s tím zkušenost. Na cestě realizace se určitě objeví řada nejasností, problémů, možností k zlepšení. Snad se nám to společně podaří …

Hraní rodičů s dětmi: Cílem tohoto projektu je, aby Vám děti mohly ukázat, co je ve školce baví, s čím si hrají. Seznámit Vás se systémem uložení hraček a společné vyzkoušení si jich – pohrání si s nějakou hračkou.  Po celou dobu pobytu by se rodič měl aktivně svému dítěti (dětem – sourozencům, kteří oba docházejí do MŠ) věnovat, komunikovat s ním. Při této aktivitě není až tak důležité dané hry dohrát, ale jde především opravdu o to, aby děti mohly Vás rodiče přivést na své „ pracoviště“,  ukázat Vám prostředí a čím se v něm zabývají. Z tohoto důvodů se aktivita bude odehrávat na obou třídách zároveň.

Časová dotace: 1 hodina (16.30 – 17.30)

Termín realizace: jednou měsíčně v období leden – březen

První termín: 19.1.2023

Kapacita: 15 dětí na jednu třídu

Herní klub: Hlavním cílem herního klubu je rozvoj mozku dítěte (návaznost na NTC metodu, jejíž některé části v MŠ uplatňujeme) prostřednictvím herních aktivit. Soustředění na hru u dětí chceme také podpořit prostředím, pro činnost herního klubu budou využity prostory v ZŠ. Pro účastníky budou připraveny rozličné společenské hry, pro jednoho i více hráčů (zajistí MŠ). Hráčem by mělo být především dítě. Rodič by měl být jakýmsi pomocníkem – průvodcem,  který hru sleduje a např. dítěti pomáhá vymýšlet další herní strategie atd. Po ukončení jedné herní aktivity si účastníci mohou vybrat další.

Časová dotace: 1,5 hod. (16.30 – 18.00hod.)

Termín realizace: jednou měsíčně v období leden – březen

Místo realizace: základní škola Staré Ždánice

Termíny v měsíci lednu: 12. 1. 2023, 26. 1. 2023 (zapsat se lze pouze na jeden termín, herní      

                                        aktivity v oba termíny budou stejné)       

Kapacita: 15 dětí na jeden termín

Archy pro nahlášení zašleme nejpozději v neděli.