Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Sedí Vaše dítě správně?

dne 11/09/2021

Chtěli bychom Vás upozornit na častý nešvar dětí.

Jde o tzv. sed do W aneb sed mezi patami.

Využívají jej děti, které nemají dostatečně zapojené bříško a ostatní svaly hlubokého stabilizačního systému. Dítě si tím, že si sedne mezi paty, vytvoří širší základnu. Takový sed je pro něj pak pohodlný, protože je stabilnější.

Snižuje však přirozenou stimulaci rozvoje rovnovážných reakcí, stěžuje rotaci trupu a křížení přes osu těla a tím může mít vliv i na neúspěšný rozvoj grafomotoriky a dokonce i na vývoj mluvení.
V této pozici dochází také k nepřirozenému vychýlení kyčlí, kolen i kotníků z osy, což může mít špatný vliv na další správný vývoj, růst i držení těla.  Jsou v něm nadměrně napínány vazy a šlachy a to nejen kyčlí, ale i kolen.

Pokud v něm dítě tráví více času, může vést až k poruchám jako jsou například vbočená kolena do X nebo hypermobilita.

Sed do W není vhodný pro žádné děti! Ani pro ty úplně maličké!

Pokud si všimneme, že dítě tuto polohu začíná využívat, důsledně jej opravujeme a snažíme se o to, aby si tuto variantu nezafixovalo. O totéž bychom chtěli požádat i Vás.

Na tomto místě je také důležité upozornit, že i tzv. překážkový sed (kdy je jen jedna dolní končetina pokrčena za tělem) není ideální. Jde vlastně o poloviční W sed, kdy je stále jedna dolní končetina ve špatném postavení.